Revisjon

Godt resultat for KLP

17-08-2012 09:05 KLP KLP kan vise til gode resultater etter f?rste halv?r. Til tross for uro i finansmarkedene leverer KLP en avkastning p? 3,1 prosent (verdijustert). Bokf?rt avkastning endte p? 1,9 prosent.

KLP kan vise til gode resultater etter f?rste halv?r. Til tross for uro i finansmarkedene leverer KLP en avkastning p? 3,1 prosent (verdijustert). Bokf?rt avkastning endte p? 1,9 prosent.
KLP har klart seg bra gjennom finansuroen, og kan over de tre siste ?r vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som er aktive p? det offentlige pensjonsmarkedet. Det betyr bedre avkastning p? pensjonsfondene. I tillegg har KLP bygget opp en soliditet som gir trygghet og forutsigbarhet for KLPs pensjonskunder.
– For ansatte i offentlig sektor og v?re kunder er det viktig ? vise at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Etter et godt f?rste kvartal var andre kvartal preget av svak utvikling i aksjemarkedene. Dette medf?rte at verdijustert avkastning i andre kvartal ble 0,4 prosent, mens bokf?rt avkastning endte p? 0,7 prosent.
– KLP leverer et solid resultat for f?rste halv?r. I lys av fallet i andre kvartal er vi godt forn?yd med den avkastning vi har oppn?dd. KLP prioriterer soliditet og langsiktighet i forvaltningen av pensjonsmidlene. Det gir n? resultater, og er et veldig godt utgangspunkt for ? oppn? gode resultater fremover, sier Thornes.
Stabil markedssituasjon
KLP oppleverer en god og stabil markedssituasjon innen offentlig tjenestepensjon. Hittil har 15 kommuner og en fylkeskommune vedtatt ? g? ut p? anbud med sin tjenestepensjonsordning. Fire av disse har i dag sin pensjonsordning i KLP.
Meget god soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet og er godt rustet til ? m?te uroen i finansmarkedene. Ved utgangen av f?rste halv?r hadde KLP en total soliditetskapital p? 41,7 milliarder kroner som tilsvarer 17,5 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er ogs? sterk i forhold til myndighetenes krav.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av f?rste halv?r en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner. Av dette utgj?r livselskapets forvaltningskapital 280,7 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal p? www.klp.noN?kkeltall etter 2Q-2012
Bokf?rt kapitalavkastning 1,9 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 3,1 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 13,6
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 5,2
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 313
Kapitaldekning 10,9 prosent
Solvensmargin 232 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy