Hel-

Godt resultat til tross for storskader

06-04-2011 12:28 KLP Et godt finansresultat og reserveavsetninger bidro til et solid 2010-resultat for KLP Skadeforsikring AS, til tross for utfordringer knyttet til flere store skolebranner dette ?ret.

Et godt finansresultat og reserveavsetninger bidro til et solid 2010-resultat for KLP Skadeforsikring AS.
Forsikringsvirksomheten hadde et resultat etter skatt p? 81 millioner kroner for hele 2010. Finansavkastningen for hele ?ret ble 7,2 prosent. Selskapet har opprettholdt en god kapitalbase med solide buffere.
– ?ret 2010 ble for flere av v?re kunder preget av dramatiske hendelser knyttet til brann p? skoler og idrettsanlegg. Til tross for store utfordringer knyttet til disse brannene kom KLP Skadeforsikring ut med et totalt sett tilfredsstillende resultat dette ?ret, sier Hans Martin Hovden, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring.
For KLP Skadeforsikring utgj?r de samlede kostnadene til de store brannskadene nesten 300 millioner kroner. Til sammenligning har de siste fem ?rs gjennomsnitt v?rt 20 millioner kroner! Det er forventet at disse tallene kan variere betydelig, men dette er et stort utslag for ett enkelt regnskaps?r.
– Selskapet har gjennom flere ?r bygget soliditet som gir rygg til ? b?re uforutsette hendelser. Det gj?r at vi kan fylle v?r kjerneoppgave som er ? b?re risiko og bidra til at viktige samfunnsoppgaver ivaretas, sier Hovden.
Skadeforebygging – en samfunnsoppgave
Med bakgrunn i de store skolebrannene i f?rste halv?r av 2010 gjennomf?rte KLP i h?st en omfattende kartlegging av skolebygg rundt om i landet. 360 skoler i 100 kommuner ble besiktiget med forebygging av brann som hovedfokus. Dette dannet grunnlag for en god dialog med kundene om risikoreduserende tiltak.
– Vi har naturligvis en dobbel hensikt med et slikt tiltak. Det viktigste er ? stimulere til at skader unng?s. Slik sett er det en overordnet samfunnsoppgave ? bidra til en slik utvikling. Dessuten blir det feil at kunder som allerede har iverksatt skadeforebyggende tiltak, gjennom forsikringspremien skal bidra til ? betale for de som unnlater ? f?lge enkle, effektive rutiner, sier Hans Martin Hovden.
Kontaktpersoner:
Hans Martin Hovden, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring AS: 911 36910
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP: 909 15523
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 271,7 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy