Finans

Golar LNG Limited – Q3 2009 results presentation

Hjellegjerde ASA sitt datterselskap Hjellegjerde Eiendom AS har f?tt dispensasjon til ? benytte deler av sin eiendom i Sykkylven til handel. Dispensasjonen er gitt med forbehold om at det blir etablert en tilfresstillende l?sning for kryssing av vei for myke trafikkanter. Beslutningen medf?rer at Hjellegjerde n? kan starte prosessen med utvikling av eiendommen, en prosess som selskapet forventer vil skape vesentlige inntekter og verdier i eiendomsselskapet.

Similar Posts