valutasp?rsm?l

Goodtech har p? nytt blitt valgt som leverand?r til Mjölby Kommune

a8

Det vises til b?rsmelding 28.06.11 vedr?rende tilbakekallelse av kontrakt for leveranse av biogassanlegg til Mjölby kommune i Sverige. Som informert om i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011 ble tildelingen overklaget i henhold til svensk lov om offentlig anskaffelser. Overklagingen fikk medhold i forvaltningsretten i Lindköping. Dette innebar for Goodtechs del at tildelingen ble annullert og prosjektet lyst ut p? nytt h?sten 2011.
Goodtech Environment AB p? ?land har p? nytt blitt valgt som leverand?r og kontrakt vil bli signert med Mjölby kommune for leveranse av et anlegg som skal produsere biogass av slam fra kommunens renseanlegg.
Leveransen gjelder prosjektering og leveranse av r?tne- og gassystem samt modifisering av eksisterende anlegg for biogassproduksjon. Biogassen vil kunne brukes som drivstoff til biler eller til produksjon av elektrisitet.
Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosess- og maskinutstyr, bygg samt elektro- og styringssystem. Produksjonen av biogass er beregnet ? starte h?sten 2012.
Kontraktens verdi er p? SEK 33,3 millioner.
Klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser er utl?pt den 03.10.11.
Kontrakten er en viktig bekreftelse p? Goodtechs kompetanse innen biogass og kommer som en f?lge av ?kt satsing innen omr?det fornybar energi.
For ytterligere informasjon kontakt:
Vidar L?te, Konsernsjef Goodtech, tlf 47 90139388, E-post: [email protected]
Goodtech er notert p? Oslo B?rs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere p? et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, milj?teknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy