Hel-

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap inng?tt f?lgende to
befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS:

En seks (6) ?rs kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med
oppstart i april 2011. Driftsomr?det er Nordsj?en. Kontrakten inneholder
ytterligere opsjonsperioder.

En ett (1) ?rs kontrakt for PSV Far Server (2010, Havyard 832CD, 4.000 DWT) med
oppstart i februar 2011. Driftsomr?de ogs? for denne er Nordsj?en. Kontrakten
inneholder ytterligere opsjonsperioder.

Kontraktene er inng?tt til markedsbetingelser for denne type fart?y og
befraktningsperioder. Det er avtalt med ConocoPhillips at de kommersielle
betingelsene i kontraktene ikke skal offentliggj?res.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og
4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen,
Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte p?
land og p? sj? er ca. 1820. Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og
betydelig leverand?r av store, moderne offshore servicefart?yer til
oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

http://www.farstad.com”>www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy