valutasp?rsm?l

Goodtech selger eierandel i selskapet Tunnelentreprenad AB og E&I International AB

a8

Styret i Goodtech har i dag besluttet ? selge sin 50 % eierandel i
selskapet Tunnelentreprenad Svenska AB (TEAB) til selskapet El &
Industrimontage Tannerg?rd AB, eiet av tidligere styreleder Rolf
Tannerg?rd.

TEAB er eid sammen med Swarco Sverige AB og er ansvarlig for leveranse
av Norra Länken prosjektet til det svenske Trafikverket.

I sammenheng med salget er det etablert en leveranseavtale mellom
Goodtech og TEAB. Dette gir Goodtech en l?pende aktivitet i Norra Länken
prosjektet frem til 2015.

El och Industrimontage Tannerg?rd AB betaler MSEK 20 for aksjene i TEAB.

Styret i Goodtech har ogs? besluttet ? selge datterselskapet E&I
International AB med filial i Baku (EI) til El & Industrimontage
Tannerg?rd AB. EI har for tiden et konsulentoppdrag for de Azarbajanske
myndigheter. Goodtech ser dette som et naturlig ledd i p?g?ende
struktureringsarbeider. Etter ? ha v?rt gjennom en kraftig
ekspansjonsfase med sammensl?ingen med El & Industrimontage Svenska AB
(n? Goodtech Projects & Services AB) i Sverige som den klart st?rste
aktiviteten, har selskapet n? n?dd en st?rrelse hvor Goodtech virkelig
har kommet i posisjon som en ledende akt?r i Norden.

– N?r vi n? har n?dd dette m?let, s? er tiden inne for ?
strukturere og optimalisere driften, sier konsernsjef Vidar L?te. At det
er tidligere styreleder i Goodtech ASA, Rolf Tannerg?rd som kj?per
selskapene vil v?re med p? ? sikre at disse selskapene f?r en god basis
for sin videre drift, samtidig som Goodtechs leveranser av ressurser til
Norra Länken prosjektet vil gjennomf?res som tidligere planlagt.

Oppgj?r vil finne sted ved gjennomf?ring, som forventes skje innen 30.
juni 2011.

For ytterligere informasjon, kontakt

Vidar L?te, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 815 68 600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy