DK

GULPLADEN.DK – FARTSKRIVERKRAV FORVRIDER KONKURRENCEN MELLEM H?NDV?RKERE

Er du h?ndv?rker fra Jylland og arbejder p? Sj?lland, skal du bruge ca. 10.000 kr. p? at f? en fartskriver installeret i din varebil. Men hvis du som h?ndv?rker b?de har firma og arbejder p? Sj?lland, er der intet krav om fartskrivere, og du slipper for at punge ud. ?Det er konkurrenceforvridende,? lyder det fra en midtjysk t?mrermester med flere kunder p? Sj?lland.
Danmarks nye videnportal for varebilbrugere Gulpladen.dk har unders?gt konsekvenserne af ?ndringen af de s?kaldte fartskriverkrav, som tr?der i kraft til n?ste ?r, og dommen er klar: Selv med udvidelsen af kilometergr?nsen fra 50 km til 100 km bliver mange h?ndv?rkere stadig klemt af k?re- og hviletidsbestemmelserne, som kr?ver fartskrivere installeret i h?ndv?rkerbiler.
Konkurrenceforvridende regler
Det g?lder ikke mindst de mange h?ndv?rkere, som k?rer langt efter opgaverne og f.eks. har firma i Jylland og arbejder p? Sj?lland. Redaktionen bag Gulpladen.dk er blevet kontaktet af flere, som kommer med enslydende udmeldinger om fartskriverproblematikken: ?Ikke alene g?r de her regler det dyrere og mere besv?rligt for os, der ikke kun arbejder i vores lokalomr?de. Reglerne virker ogs? konkurrenceforvridende, fordi de g?r det langt mere omkostningstungt for jyske h?ndv?rkere kontra folk p? Sj?lland at byde ind p? opgaver i K?benhavn, fordi vi skal k?be fartskrivere?, udtaler eksempelvis t?mrermester Henning Petersen, som har firma i Skive og flere sj?llandske kunder.
Alternativet er ekstra udgifter til maskinleje
Problemet opst?r p? grund af en s?rlig regel i k?re- og hviletidsbestemmelserne, som egentlig er tilt?nkt transportbranchen. Reglen siger, at hvis man k?rer mere end 50 km v?k fra firmaet i en varebil med trailer, og den samlede tilladte totalv?gt overstiger 3500 kg, s? skal man have installeret en fartskriver i varebilen.
Og selv om kilometergr?nsen fra 1. marts n?ste ?r ?ndres fra 50 km til 100 km, vil pendlende h?ndv?rkere alts? stadig skulle ud og bruge store summer p? fartskrivere. Ellers skal de droppe at k?re med trailer og f.eks. leje stilladser og entrepren?rmaskiner lokalt i n?rheden af kunderne, hvilket koster ekstra tid og penge. Det fort?ller en r?kke h?ndv?rkere, som Gulpladen.dk har v?ret i kontakt med.
Pendlende h?ndv?rkere straffes?Skal jeg f.eks. en tur til Vejle for at udskifte en port, kan jeg v?lge at l?sse mit eget bukkestillads p? traileren, s? jeg kan komme i gang med det samme, n?r jeg ankommer. Men s? kr?ver reglerne, at jeg har en fartskriver installeret i varebilen,? forklarer Henning Petersen og forts?tter: ?V?lger jeg derimod at lade mit eget bukkestillads st? og i stedet lejer stillads i Vejle, s? beh?ver jeg ingen fartskriver. Til geng?ld skal jeg s? bruge ekstra tid og penge p? at reservere, hente og tilbagelevere et stillads. Det bliver hurtigt dyrt, og det virker ikke helt retf?rdigt, at vi, der k?rer langt efter opgaverne, skal straffes p? den m?de.?
Fakta om fartskriverkravene
If?lge k?re- og hviletidsbestemmelserne skal h?ndv?rkere have installeret kontrolapparat (en s?kaldt fartskriver) i deres varebil, hvis de k?rer mere end 50 km v?k fra firmaets hjemadresse med en trailer bagp?, og den samlede tilladte totalv?gt af varebilen og traileren overstiger 3500 kg. Kilometergr?nsen ?ndres pr. 1. marts 2015 fra 50 km til 100 km.
En fartskriver koster ca. 10.000-12.000 kroner pr. varebil, og desuden skal f?reren af en varebil med fartskriver have B-E-k?rekort (et s?kaldt trailer-k?rekort) og have gennemg?et et kursus i k?re- og hviletidsbestemmelserne.
L?s mere om fartskriver-reglerne p? www.gulpladen.dk.
# # #

For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
Anja Pedersen | PR- og kommunikationsr?dgiver, Marketing Bureauet |
Tlf. + 45 31 31 48 52 | E-mail: [email protected]
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and employs approximately 50,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated joint venture facilities and 11 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 ? the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
About Ford Motor Company
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes automobiles across six continents. With about 183,000 employees and 65 plants worldwide, the company?s automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its products worldwide, please visit www.corporate.ford.com.
Om Gulpladen.dk
Gulpladen.dk er drevet af Ford og er en online-portal for varebilbrugere. Gulpladen.dk leverer nyheder og perspektiver p? emner, som dagligt ber?rer de danske brugere af varebiler. Emnerne omfatter alt fra tips til bedre k?revaner, regler og lovgivning til gode r?d om service samt vognparkstyring og ?konomiske fordele. Desuden udsender Gulpladen.dk et ugentligt nyhedsbrev med det mest aktuelle stof (se tilmeldingslink: http://gulpladen.dk/tilmeld-nyhedsbrev).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy