b?rs

Hafslund kj?per fremtidens faktureringssystem fra Tieto

Hafslund kj?per fremtidens faktureringssystem fra

Hafslund ASA, et av Nordens st?rste kraftkonsern, har inng?tt intensjonsavtale med Tieto om kj?p av nytt faktureringssystem. L?sningen er forberedt for fremtidens avanserte m?le- og styringssystemer (AMS), som alle nettselskaper vil bli p?lagt ? innf?re, samt et fremtidig, felles, nordisk sluttkundemarked.
? Hafslund har ambisjoner om ? vokse i Norden p? markedssiden. Vi har gjennomf?rt en krevende og omfattende evalueringsprosess n?r vi n? ?nsker ? fornye v?re fakturerings- og arbeidsprosessystemer. Valget falt til slutt p? Tieto med l?sninger vi ser fram til ? ta i bruk. Vi har stilt sv?rt h?ye krav til funksjonalitet, ytelse og leveringsevne, og har f?tt en leverand?r som gir oss de verkt?yene vi trenger. Implementeringen vil bli et stort prosjekt for Hafslund, og vi f?ler oss trygge p? at vi i samarbeid med Tieto vil klare ? m?te utfordringen, sier administrerende direkt?r, Thore Sveen i Hafslund Fakturaservice.

Skalerbar og fleksibel l?sning
Avtalen omfatter l?sninger for fakturering, kunde- og kravh?ndtering samt prosesst?tte for h?ndtering av arbeidsordre. L?sningen har en skalerbar og fleksibel systemarkitektur som st?tter Hafslund Fakturaservice sin flerselskapsstruktur, b?de i forhold til dagens behov og et fremtidig, felles nordisk sluttkundemarked.
? Tieto har betydelig erfaring og kompetanse fra tilsvarende prosjekter i andre nordiske land der AMS allerede er innf?rt. Vi er stolte over at Hafslund har valgt oss som leverand?r innenfor dette krevende l?sningsomr?det. Kraftsektoren er et av de omr?dene vi gjennom ?r har vist at vi behersker, og denne avtalen gir oss en god mulighet til ? sette v?rt preg p? denne bransjen, sier administrerende direkt?r, Kolbj?rn Haarr i Tieto Norway.
? Hafslund har gjennomf?rt en sv?rt grundig evalueringsprosess. ? bli valgt er en bekreftelse p? at v?r l?sningsportf?lje er moderne og framtidsrettet, og at vi besitter den rette kompetansen. Gjennom en m?lrettet faglig satsing er vi godt posisjonert til ? bli en sentral leverand?r av l?sninger til kraftsektoren, sier K?re Lunde, direkt?r for energimarkedet i Norge.
Forberedt for fremtidige krav
Tieto har erfaring fra andre nordiske land rundt den kommende innf?ringen av AMS, avansert m?le- og styringssystem. Innf?ringen av AMS krever at systemene m? kunne h?ndtere betydelig st?rre datamengder enn i dag, og stiller ogs? store krav til fleksibilitet i forhold til ytelse og nye tjenester.
For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kolbj?rn Haarr, administrerende direkt?r, Tieto Norway, tel + 47 97 05 78 34, [email protected]
K?re Lunde, direkt?r for energimarkedet, Tieto Norway, tel +47 98 89 88 25, [email protected]
Thore Sveen, administrerende direkt?r, Hafslund Fakturaservice, tel +47 930 18 421, [email protected]
Trude Martinsen Brun, markeds- og kommunikasjonssjef, Tieto Norway, +47 90 55 28 23, [email protected].com
Tieto er et IT-tjenesteselskap som leverer IT-, FoU- og konsulenttjenester. Med n?rmere 17 000 fagfolk er vi blant de ledende IT-tjenesteselskapene i Nord-Europa og global leder innenfor utvalgte segmenter. Vi er spesialisert p? omr?der der vi har dypest forst?else for v?re kunders virksomhet og behov. V?rt kundefokus og v?r ekspertkunnskap om Norden skiller oss fra konkurrentene.
Hafslund ASA er et norsk selskap notert p? Oslo B?rs og er et av de st?rste b?rsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslund er Norges st?rste netteier, st?rst innen str?msalg og en stor produsent av fornybar energi. Hafslund er ogs? en betydelig leverand?r av telekom- og it-tjenester, og en av hovedeierne i solenergiselskapet REC.

Foto: Administrerende direkt?r Tieto Norge, Kolbj?rn Haarr.
Bilder

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy