Offentlig ?konomi

Halvparten aner ikke om pensjonen vokser

19-01-2012 15:42 Storebrand Er du forn?yd med avkastningen p? pensjonssparingen din? Nesten annenhver nordmann har ingen peiling p? hva de skal svare p? det sp?rsm?let. N? kommer lovforslaget som skal vekke oss fra pensjonss?vnen.

Er du forn?yd med avkastningen p? pensjonssparingen din? Nesten annenhver nordmann har ingen peiling p? hva de skal svare p? det sp?rsm?let. N? kommer lovforslaget som skal vekke oss fra pensjonss?vnen.
Flere enn 800 000 nordmenn hadde fripoliser ved utgangen av fjor?ret, i f?lge FNO. En fripolise er pensjonsrettigheter arbeidstakere i privat sektor tar med seg n?r de slutter i en jobb eller bytter pensjonsordning p? jobben.
Til sammen er det snakk om 140 milliarder kroner som er plassert i sparing hos ulike forsikringsselskaper.
F? forn?yde
Hele 52 prosent av oss kjenner ikke til hvordan fripolisen sin forvaltes, kommer det fram i en fersk unders?kelse gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Storebrand.
– Fripoliser er en viktig del av alderspensjonen til veldig mange, og da er det urovekkende at ikke flere kjenner til hvordan pensjonspengene forvaltes, sier forbruker?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Bare 14 prosent av de spurte er forn?yde med avkastningen p? fripolisene, viser unders?kelsen. I dag har fripoliser en ?rlig garantert minsterente, ofte p? 3,7 prosent.
– Denne tryggheten er viktig for mange, men den koster en del i form av lav sannsynlighet for avkastning over minsterenten, forklarer Dyre Haug.
Velg risiko selv
N? foresl?r Banklovkommisjonen at fripoliser b?r komme med investeringsvalg. Det betyr at hver enkelt fripoliseeier selv skal bestemme hvor de vil plassere pensjonssparingen sin.
Forslaget ?nskes velkommen av ?yvind R?st i Dine Penger.
– F?r eller senere m? forbrukerne bli betraktet som myndige som har rett til ? forvalte fripolisen selv. De b?r selv f? velge hvilken risiko de vil ta, mener han.
R?st forklarer at tidsperspektivet er avgj?rende for investeringsvalgene.
– Hvis du er ung, har gjeld og lang sparehorisont b?r fripolisen plasseres i aksjer. Men forsikringsselskapene b?r ikke tvinge unge til aksjesparing, sier han.
Samtidig r?der han eldre uten gjeld og med kort horisont p? pensjonssparingen til ? plassere fripolisen sin mer forsiktig. – Det viktigste er at folk er forskjellige og b?r f? velge selv, mener R?st.
Knut Dyre Haug i Storebrand mener fripoliser med investeringsvalg kan f?re til at h?yere alderspensjon for mange .
– ? sette sammen sin portef?lje av mange spareformer, slik at den passer b?de din risikovilje og tiden du har igjen til pensjonsalder, kan f?re til h?yere alderspensjon for veldig mange, sier forbruker?konomen.
Lavt utdannet, best orientert
If?lge unders?kelsen er det s?rlig menn og h?ytl?nnede som har mest kunnskap om egne fripoliser. Likevel sier nesten halvparten av de spurte med h?yere utdannelse at de ikke aner hva slags avkastning de har, mens bare en av fire av de spurte uten utdannelse svarer det samme.
Kontaktpersoner:
Forbruker?konom Knut Dyre Haug: mobil 93 48 01 35
Direkt?r n?ringspolitikk Jan Otto Risebrobakken: mobil 48 08 26 02
Informasjonssjef Gro Elin Hansen: mobil 90 21 95 35
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy