Hel-

Halvparten tror p? bedre ?konomi

Antallet betalingsanmerkinger stiger, men folk flest tror likevel at de g?r lyse ?konomiske tider i m?te. Nesten halvparten tror at privat?konomien vil bli bedre i l?pet av tre ?r, viser en fersk unders?kelse som Norfakta har gjennomf?rt for Bank2. Antallet betalingsanmerkinger registrert p? privatpersoner og enkeltpersonforetak steg med over 10.000 fra februar 2010 til februar 2011 og utest?ende bel?p er n? nesten 37 milliarder kroner. Likevel tror Ola og Kari Nordmann at fremtiden byr p? bedre tider. 44 prosent tror at privat?konomien vil bli bedre i l?pet av de neste tre ?rene og 30 prosent tror ?konomien vil bedre seg allerede i l?pet av dette ?ret. Bare 14 prosent av de spurte svarer at de er redd ?konomien vil bli d?rligere i et tre?rs perspektiv.
? Viktig ? v?re realistisk
Administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2 er redd mange har et for optimistisk syn p? sin egen ?konomi.
? Jeg ?nsker ikke ? svartmale eller ? ta fra folk h?pet om en bedre fremtid, men jeg tror det er en del som har en urealistisk forventning om at ?konomiske utfordringer l?ser seg av seg selv. Slik er det dessverre ikke, selv om de fleste f?r bedre ?konomi etter hvert som de blir eldre, sier han.
Samtidig kan det h?res ut som om det kun er en liten gruppe mennesker som er redd for at privat?konomien vil bli d?rligere de neste tre ?rene, men 14 prosent utgj?r faktisk over en halv million personer over 18 ?r.
? Ta grep i tide
Norsk ?konomi g?r godt for ?yeblikket, men rente?kninger m? forventes i ?rene som kommer.
? Det er mange som sliter med ? betale regningene sine til tross for en generelt god ?konomi. For de dette gjelder vil fremtidige rentehevinger gj?re situasjonen enda vanskeligere. Da er det viktig ? ta grep i tide og gj?re noe aktivt for ? bedre situasjonen. Noen opplever det som vanskelig fordi det kan det v?re problematisk ? f? hjelp i en ordin?r bank dersom man har p?dratt seg betalingsanmerkinger, sier Pettersen.
Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av misligholdt gjeld og er vant til ? bist? personer som har endt opp i et ?konomisk uf?re.
? Det aller viktigste er ? innse at man har et problem og skaffe seg oversikt over ?konomien. Deretter m? man vurdere hvilke muligheter man har for ? gj?re endringer som gir en bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ofte kan det v?re en l?sning ? samle flere sm?l?n til ett st?rre l?n ved refinansiering av gjeld, sier han.
Unge mest optimistiske
Det er de yngste som er mest optimistiske med tanke p? egen privat?konomi. Hele 64 prosent av de spurte i aldersgruppen 18-29 ?r tror ?konomien vil bli bedre i l?pet av tre ?r, mens bare 21 prosent av de spurte over 60 ?r tror det samme.
? Den h?ye optimismen blant de yngste kan nok sammenfalle med at mange st?r p? terskelen til ? g? ut i arbeidslivet og f? egen inntekt. For mange eldre kan tanken p? pensjonisttilv?relsen f?re til usikkerhet. For de som har mulighet til det, vil det v?re veldig viktig med sparing for ?v?re rustet mot fremtidige uforutsette utgifter, sier Pettersen.
Det er nordlendingene som i st?rst grad er optimister. Mens 63 prosent av de spurte i nord tror at ?konomien vil bli bedre i l?pet av tre ?r, svarer bare 28 prosent av de spurte i Midt-Norge det samme. Menn er noe mer optimistiske enn kvinner og de med h?y inntekt er noe mer optimistiske enn de med lavere inntekt.
Gode tider for landet?
Folk flest har ogs? tro p? at Norges ?konomi skal klare seg godt i fremtiden. 34 prosent av de spurte tror norsk ?konomi vil bli bedre, mens 11 prosent tror den vil bli d?rligere i l?pet av ett ?r. I l?pet av de neste tre ?rene tror 39 prosent av de spurte at landets ?konomi vil bli bedre, mens 16 prosent tror at den vil bli d?rligere.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Norfakta som del av en landsomfattende omnibus. Intervjuene er foretatt p? telefon i uke 10 2011, og 500 respondenter i et landsrepresentativt utvalg har deltatt i unders?kelsen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy