SE

Hanna Almlöf ny medarbetare p? Ratio

2014-10-01 10:37 Ratio Hanna Almlöf, jur dr, börjar idag sin deltidsanställning p? Ratio. Hanna knyts till forskningsprogrammet "Financing of Innovations" där hon ska utforska behovet av en ny aktiebolagslag för mindre aktiebolag i Sverige.

Jur Dr Hanna Almlöf börjar idag sin deltidsanställning p? Ratio. Hanna knyts till forskningsprogrammet Financing of Innovations där hon ska utforska behovet av en ny aktiebolagslag för mindre aktiebolag i Sverige.
Hanna disputerade tidigare i ?r med avhandlingen “Bolagsorganens reglering och dess ändam?lsenlighet”, vilket är en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag. Hon har ocks? en anställning vid Linköpings universitet.
Forskningsprogrammet Financing of Innovations är ett fem?rigt program med finansiering fr?n Vinnova. Projektets syfte att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar utifr?n ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser ? fr?n nystartade företag till stora börsföretag. I programmet ska ett flertal studier genomföras inom fem temaomr?den:
? Finansiering av nya företag och snabbväxande företag
? Finansiering av omstörtande innovationer
? Legala aspekter p? innovationsfinansiering
? Offentligt stöd och innovationer
? Corporate governance och innovationer
M?let är att bidra till beteendeförändring och policyutveckling till stöd för innovationer och tillväxt. Projektet finansieras bl a av Vinnova och leds av Ratios VD Nils Karlson och projektledare Christian Sandström, tekn dr.

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:
– Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
– Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
– Hur politisk förändring kommer till st?nd
Fokus ligger p? tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling.
För mer information g? till www.ratio.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy