del?rsrapporter

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, februar 2010

Nytt Coop-lager p? ?stlandet
Coop Norge Handel AS har kj?pt tomt p? 200 m?l for bygging av nytt lager p? Gardermoen i Ullensaker kommune. Lageret skal p? sikt erstatte dagens lager p? Grorud i Oslo og supplere fremtidig nasjonal logistikkstruktur. N?rmere 400 arbeidsplasser vil v?re knyttet til det nye lageret som etter planen skal tas i bruk tidligst i 2014.
Kj?pet er gjort for ? sikre ?kt kapasitet i Coops lageranlegg totalt og spesielt p? ?stlandet. Det nye lageret vil bidra til at st?rre deler av vareleveransene til butikk kan leveres over egne anlegg. I tillegg vil det bedre konkurransekraften i Coops butikker over hele landet gjennom de nye, kostnadseffektive logistikkl?sningene som n? blir mulige.
Coop Norge Handel AS forsyner Coop-butikkene med varer og hadde i 2009 en omsetning p? 27,7 milliarder kroner. I tillegg er bedriften ansvarlig for konkurransedyktige kjede- og formatkonsepter. Selskapet skal organisere og drive effektiv innkj?ps- og logistikkvirksomhet, og ivareta markeds- og medlemskommunikasjonen i Coop. Coop Norge Handel-konsernet sysselsetter totalt 1.842 ?rsverk.
Coop Norge Handel AS er et datterselskap av samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop Norge SA. Coop Norge Handel sitt form?l er ? ivareta samvirkelagenes behov for konkurransedyktige kjede- og formatkonsept innen dagligvarer og faghandel. Ansvarsomr?de til Coop Norge Handel AS er ? ivareta hele verdikjeden fra produksjon, innkj?p og vareforsyning til butikk fram til kjededrift, konseptutvikling med markeds- og medlemskommunikasjon. Selskapet skal organisere og drifte effektiv innkj?ps- og logistikkvirksomhet og forsyne samvirkelagene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. All virksomhet utf?res gjennom et bredt samarbeid med samvirkelagene sentralt og lokalt. Coop Norge Handel AS driver industriproduksjon gjennom datterselskapet Coop Norge Industri AS med Coop Norge Kaffe AS, Gomanbakeriene AS og AS R?ra Fabrikker. Coop Norge Handel-konsernet hadde i 2009 en omsetning p? 27,7 mrd kroner og har ansatt totalt 1.842 ?rsverk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy