Finans

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, januar 2010

F?lgende transaksjoner ble gjennomf?rt av en prim?rinnsidere den 11. februar:

Chief Executive Officer Svenn-Tore Larsen har kj?pt 2.300 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs
60,68. Etter transaksjonen eier Svenn-Tore Larsen privat 224.300 aksjer i selskapet og eier 300.000
gjennom sitt heleide selskap Poseidon AS, til sammen 524.300 aksjer.

Chief Financial Officer Robert Giori har kj?pt 2.300 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68.
Etter transaksjonen eier Robert Giori 7.300 aksjer i selskapet.

Sales and Marketing Director Geir Langeland har kj?pt 1.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68. Etter transaksjonen eier Geir Langeland 33.600 aksjer i selskapet.

R&D Director Bertel-Eivind Flaten har kj?pt 1.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68.
Etter transaksjonen eier Bertel-Eivind Fl?ten 206.000 aksjer i selskapet.

Quality Director Ebbe R?mcke har kj?pt 500 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68. Etter
transaksjonen eier Ebbe R?mcke 12.300 aksjer i selskapet.

Source: Millistream

Similar Posts