del?rsrapporter

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, mars 2010

Direktesalget utgjorde MNOK 193,0 (+ 2 %) sammenliknet med MNOK 188,8 for samme m?ned i 2009. I direktesalget inng?r omsetningen i salgskanalene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.dk, http://MPX.no”>MPX.no og http://inWarehouse.se”>inWarehouse.se

Komplett-konsernet omsatte for MNOK 290,9 MNOK (- 6 %) i mars 2010 sammenlignet med MNOK 308,6 i samme m?ned i 2009.

For selskaper som inng?r i Komplett-konsernet vil p?sken p?virke selskapenes omsetning. I 2009 var p?sken i april. Omsetningen i mars og april vil v?re p?virket av dette.

Selskapets kvartalsrapport for f?rste kvartal 2010 vil legges frem 29. april 2009 kl. 17.30 i Vika Atrium. Presentasjonen kan ogs? f?lges via webcast p? www.komplett.com

Selskapets omsetningsrapport for april 2010 vil legges frem torsdag 6. mai 2010 f?r b?rs.

Sp?rsm?l kan rettes til CFO Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92 eller [email protected]

Komplett ASA – tlf. 33 45 42 00 – fax 33 45 42 01 www.komplett.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1401575]

Pressemelding: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts