Finans

Havila Shipping ASA – Innkalling til obligasjonseierm?te – forslagtil endring i l?neavtalen til en av selskapets utest?endeobligasjoner

Havila Shipping ASA inviterer til obligasjonseierm?te den 22.
desember 2009, med det form?l ? endre en av betingelsene i l?neavtale
som refererer seg til ISIN: NO 001 0534563, Senior Unsecured Callable
Bond 2009/2012.

Det henvises til innkalling til m?te med obligasjonseierne for
n?rmere informasjon om de foresl?tte endringer. Obligasjonseiere som
representerer ca. 40% av det utst?ende volum har gitt pre-aksept av
forslaget

Havila Shipping ASA har engasjert Arctic Securities ASA som
finansiell r?dgiver i forbindelse med forslaget. Obligasjonseierne
kan kontakte Per-H?vard Martinsen p? tel: +47 21 01 32 65 ved
eventuelle sp?rsm?l

Kontaktdetaljer, Havila Shipping ASA
Administrerende Direkt?r Tel: +47 909 35722
Finansdirekt?r Tel: +47 909 87706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Source: Millistream

Similar Posts