Finans

Havila Shipping – Presentasjon av 4. kvartal/forel?pig regnskap 2009

Havila Shipping ASA presenterer regnskap for 4. kvartal/forel?pig regnskap for
2009
Torsdag 28. januar kl 09 00
Stedet er Rederiforbundet
R?dhusgaten 25, Oslo, 7. Etasje
Presentasjonen holdes av adm dir Nj?l S?vik og finansdirekt?r Arne Johan Dale
P?melding til: [email protected]
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
[HUG#1376604]
Source: Millistream / Hug

Similar Posts