DK

HCL annoncerer klinisk beslutningsst?ttel?sning til hospitaler

2010 blev ?ret, hvor Arla Foods? m?lkepris til andelshaverne kom sig ovenp? den ?konomiske krise ?ret f?r, og hvor Arla for alvor begyndte at levere v?kst i tr?d med koncernstrategien.
Arla Foods sikrede i 2010 sine ejere ? ca. 7.100 danske og svenske m?lkeproducenter ? en v?sentlig bedre indtjening end i 2009. For hvert kilo m?lk andelshaverne leverede, tjente Arla 38 ?re mere i 2010 end i 2009. I alt var den s?kaldte Arla-indtjening 252 ?re pr. kilo m?lk i 2010 mod 214 ?re pr. kilo m?lk i 2009.

?Det er et resultat, som viser, at vi er kommet igen efter den ?konomiske krise, og at vi har styr p? vores omkostninger,? siger adm. direkt?r Peder Tuborgh, som sammen med koncern?konomidirekt?r Frederik Lotz netop har pr?senteret ?rsregnskabet for Arlas bestyrelse.

Arlas regnskab skal godkendes af repr?sentantskabet 3. marts 2011.

Oms?tningen steg med seks procent
I et andelsselskab som Arla Foods er det indtjeningen til ejerne, der viser, hvor godt selskabet har klaret sig i ?ret, der gik.

Peder Tubrogh
?I 2010 steg oms?tningen, og vi tjente flere penge til vores ejere end i 2009. Vi har vedtaget investeringer, som viser virksomhedens vilje til at satse langsigtet og udnytte de muligheder, der ligger i de markeder, vi opererer p?. Et eksempel er, beslutningen om at bygge et helt nyt mejeri i Storbritannien, som bliver verdens st?rste friskm?lksmejeri. Et andet eksempel er, at vi forts?tter med at investere i vores ingrediensvirksomhed, som er en af verdens f?rende,? siger Peder Tuborgh.

Arla Foods? oms?tning blev 49 mia. kroner, hvilket er n?sten tre mia. kroner mere end i 2009. ?rets resultat blev 1,268 mia. kroner mod 971 mio. kroner i 2009. I 2010 besluttede Arlas bestyrelse, at virksomheden ?nsker et ?rsresultat p? 2,5 procent af oms?tningen, og det er hermed lykkedes.

V?kst p? markeder og brands
Arla Foods skabte i 2010 en samlet v?kst i oms?tningen p? ca. 6 procent ? heraf er den organiske v?kst 3 procent. Og det er v?rd at fremh?ve, mener koncern?konomidirekt?r Frederik Lotz.

Frederik Lotz
?Det er afg?rende for os, at vi accelerer den organiske v?kst yderligere i 2011. Vi ?nsker v?kst via opk?b, samarbejder og fusion, men den organiske v?kst er kernen i vores strategi. Den afspejler vores evne til at udvide vores eksisterende forretning,? siger Frederik Lotz og n?vner, at budgettet for 2011 indeholder en forventet organisk v?kst i oms?tningen p? 5-6 procent.

?Vi ?nsker tre st?rke globale varem?rker. Oms?tningen p? Arla varem?rket faldt lidt i forhold til 2009, prim?rt fordi de danske forbrugere generelt valgte m?rkevareprodukter fra, men ogs? p? grund af h?rd konkurrence for Arla p? det finske marked. Men globalt set har vi ?get kendskabet til Arla? og vores budskab T?ttere p? Naturen?. Castello? oplevede i 2010 en v?kst p? 6 procent, og Lurpak? voksede med 14 procent.?

?Vores ingrediensforretning voksede med 23 procent og tog yderligere markedsandele. Samlet set buldrede vores v?kstmarkeder frem med en v?kst p? 19 procent. Vel er der tale om sm? markeder og dermed sm? tal i regnskabet, men vi tror p?, at de rummer et stort potentiale, og derfor er det afg?rende for os, at vi form?r at vokse og bygge en platform disse steder,? siger han.
http://www.arlafoods.dkPressekontakt
Theis Br?gger
+45 89 38 10 47

Arla Foods Amba
Skanderborgvej 277
8260 Viby
Danmark

Similar Posts