Revisjon

– Helseforsikring er ikke k?-sniking

22-08-2012 14:31 Storebrand Den sterke veksten i salget av helseforsikringer fortsetter. Det bekymrer en del politikere og samfunnsdebattanter. - Helseforsikring er ikke k?-sniking, sier Bjarke Thor?e, adm dir i Storebrand Helseforsikring.

Den sterke veksten i salget av helseforsikringer fortsetter. Det bekymrer en del politikere og samfunnsdebattanter. – Helseforsikring er ikke k?-sniking, sier Bjarke Thor?e, adm dir i Storebrand Helseforsikring.
?Tusenvis f?r snike i helsek?ene med helseforsikring? leser vi i VG i dag. Avisen har innhentet tall fra If og Storebrand Helseforsikring, som viser at mer enn hver fjerde kunde med helseforsikring har brukt den.
Professor i sosialmedisin ved NTNU, Steinar Westin, uttaler til VG at han er redd for at det b?rer i retning av et todelt helsevesen, der det er de rikeste og friskeste som f?r behandling f?rst.
Bjarke Thor?e, adm dir i Storebrand Helseforsikring (bildet) er sterkt uenig i denne p?standen.
– Det er i stor grad bedrifter som kj?per helseforsikring, og de kj?per som regel for alle sine ansatte ? fra vaskehjelpen til direkt?ren. De forsikrede tas ut av den offentlige sykehusk?en og blir behandlet p? et privat sykehus i Norge eller utlandet. Dermed blir k?en kortere for de andre. Dette er positivt for alle, ogs? for samfunnet og statskassen, uttaler han.
Ferske tall fra FNO viser at 330 000 nordmenn har en eller annen forsikring mot helsek?, noe som er en ?kning p? 22 prosent siste 12 m?neder. Thor?e mener det ikke er et sp?rsm?l om enten eller.
– Et sterkt offentlig helsevesen er viktig, og privat helseforsikring og private sykehus er et supplement. Det er ingen tvil om at vi f?r best akutthjelp i det offentlige helsevesenet, men private akt?rer kan gj?re en del andre ting raskere og bedre. Dermed styrker private innslag helsevesenet totalt sett, mener han.
Gapet blir st?rre
Presset p? helsesektoren ?ker, som f?lge av aldrende befolkning, manglende helsepersonell og den medisinske utviklingen som gj?r det mulig ? behandle stadig flere lidelser. Gapet mellom ettersp?rsel og hva det offentlige har kapasitet til, vil vokse i ?rene fremover, mener han.
– Helseforsikring er et sp?rsm?l om prioritering for den enkelte person og den enkelte bedrift. Nordmenn f?r bedre r?d og vi ser at interessen for ? bruke penger p? helse er stor. Det er flott at dette ogs? gjelder reelle helseplager og ikke bare “kosmetiske” behandlinger, avslutter helseforsikringsdirekt?ren.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy