Finans

HNA/HNB – Emisjon av sertifikatl?n

Hafslund ASA har emittert et sertifikatl?n p? EUR 10 millioner med forfall 29.
mars 2010. L?net er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske
markedet.

Hafslund ASA
Oslo, 27. januar 2010

For ytterligere informasjon:
Finansdirekt?r Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1377881]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts