Finans

HNA/HNB ? Hafslund har inng?tt avtale om l?n med Den Nordiske Investeringsbank

Hafslund har i dag inng?tt avtale med Den Nordiske Investeringsbank om et
langsiktig l?n p? EUR 19 millioner som en del av finansieringen av
fjernvarmeledningen fra Klemetsrud til Oslo sentrum. L?net l?per til november
2017 og er avdragsfritt.

Hafslund ASA
Oslo, 18. desember 2009

For ytterligere informasjon:
Finansdirekt?r Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1365059]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts