HNA/HNB ? Styret foresl?r ekstraordin?rt utbytte p? NOK 5 pr aksje

Det vises til b?rsmelding 2. februar 2011 med forel?pig ?rsresultat 2010 for Hafslund ASA. I tillegg til foresl?tt utbytte p? NOK 2,50 per aksje har styret i Hafslund ASA, som f?lge av gjennomf?rte salg av selskaper og eiendeler, vedtatt ? foresl? et ekstraordin?rt utbytte p? NOK 5,00 per aksje til den ordin?re generalforsamlingen den 4. mai 2011. Samlet foresl?tt utbytte er p? NOK 7,50 per aksje.
Innkalling til generalforsamlingen blir sendt ut senest 13. april 2011.
Hafslund ASA
Oslo, 23. mars 2011
For ytterligere informasjon:
Konserndirekt?r ?konomi og Finans, Finn Bj?rn Ruyter
Telefon: 911 38 199
Epost: [email protected]

Authors

Related posts

Top