del?rsrapporter

H?land Sparebank: ?rsm?teprotokoll

(Drammen, 25. februar 2010) B?rsnoterte Repant (Ticker: Repant), som utvikler og produserer
panteautomater for det europeiske markedet, hadde i fjerde kvartal fortsatt stabil salgsutvikling.

– Integreringen av det finske selskapet Bevesys er n? gjennomf?rt. Det medf?rer en bredere
produktportef?lje, og sterkere rustning i forhold til v?re konkurrenter, sier adm. direkt?r Magnus
Engström.

Gjennom betydelig investering i utvikling av egne produkter, har Repant n? noen av markedets mest avanserte produkter.

– Vi har i de senere ?rene jobbet med ? etablere flere funksjoner p? panteautomatene. Disse skal
redusere driftsavbrudd og s?rge for at Repants service organisasjon kan handle i forkant av et
potensielt driftsavbrudd. Dette er til stor fordel for b?de butikkunder og betjening, forteller
Engström.

Repant hadde i fjerde kvartal et underskudd p? MNOK – 18,3. Tross underskuddet har selskapet fortsatt m?l om en markedsandel p? 30 prosent i det nordiske markedet.

I l?pet av fjerde kvartal har dessuten Repant omstrukturert organisasjonen for ? ytterligere minske kostnadene – med virkning fra f?rste kvartal 2010.

Repant hadde en omsetning p? MNOK 8,7, sammenlignet med MNOK 10,6 samme periode i fjor (proforma). EBITDA ble i fjerde kvartal 2009 p? MNOK -14,4, sammenlignet med MNOK -24,0 i fjerde kvartal 2008 (proforma). EBITDA ble i fjerde kvartal 2009 p? MNOK -14,4, sammenlignet med MNOK -24,0 i fjerde kvartal 2008 (proforma).

Kontaktperson: Adm. direkt?r i Repant ASA, Magnus
Engström
Telefon: 32 20 91 00 / +46 705 888 688

Om Repant ASA: Repant utvikler og leverer helhetlige pantel?sninger for b?de engangs- og gjenbruksflasker, samt bokser. L?sningene inkluderer panteautomater (RVM – Reverse Vending Machines), likviditetssystemer for panten, vedlikeholdssystemer og logistikksystemer for behandling av emballasje. Med Repants l?sninger effektiviseres den pantebaserte gjenvinningen av drikke-emballasje.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy