del?rsrapporter

H?land Sparebank: Ex utbytte i dag

Totale inntekter for konsernet endte p? 44,9 mkr i fjerde kvartal 2009, mot 45,3 mkr i samme periode i fjor. De totale inntektene for 2009 endte p? 171 mkr mot 171,1 i 2008.

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2009 endte p? 1,6 mkr mot 4,3 mkr samme periode i fjor. EBITDA for fjerde kvartal 2009 endte p? 3 mkr mot 5,9 mkr i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak en h?yere satsing p? kunderekruttering i kvartalet. Konsernet hadde i fjerde kvartal i ?r en ?kning i kundemassen p? 8.000 kunder, tilsvarende 10 % vekst, mot en reduksjon i samme periode i fjor p? 8.000 kunder. Dette er f?rte gang i 2009 hvor konsernet kan vise til b?de positiv EBITDA og kundevekst i samme kvartal. Forholdet mellom EBITDA og netto kundeendring i kvartalet har
for konsernet aldri v?rt bedre. Driftsresultatet for ?ret endte p? 3,3 mkr mot 10,4 mkr i 2008. EBITDA endte p? 8,4 mkr mot 16,1 mkr i 2008. Resultatnedgangen skyldes h?yere varekost, blant annet som en f?lge av ukurans og vraking f?rste halv?r i ?r, samt h?yere personalkostnader som f?lge av styrket organisasjon. Andre driftskostnader er p? niv? med fjor?ret, men det er i
distansehandelsegmentet brukt mer til markedsf?ring enn ?ret f?r, hvorav deler av markedsf?ringen er av en mer langsiktig karakter (produkt/selskaps profilering) fremfor ren kundeinnhenting.

Konsernets bokf?rte egenkapital pr 31. desember 2009 var 48,3 mkr, tilsvarende en egenkapitalandel p? 57 %. Tilsvarende tall for 31. desember 2008 var henholdsvis 46,8 mkr og 53 %. ?kningen i egenkapitalen kommer fra resultat for perioden med 1,1 mkr, og aksjebasert avl?nning med 0,4 mkr. ?kningen i egenkapitalandelen er ogs? positivt p?virket av at selskapets gjeld er redusert med 5,2 mkr i perioden, hvorav den langsiktige l?negjeld er redusert med 6,1 mkr. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter var i 2009 p? 0,0 mkr, mot 1,1 mkr i 2008. Netto kontantstr?m fra driften var i 2009 p? 8,5 mkr mot 11,2 mkr i 2008. Netto kontantstr?m fra investeringsaktiviteter er negativ med 4,6 mkr, og netto kontantstr?m fra finansieringsaktiviteter er negativ med 3,9 mkr.

Ytterligere detaljer f?lger i vedlagt kvartalsrapport.

For n?rmere informasjon kontakt:
CFO – Morten Brennesvik-Jensen. Tlf: +47 67111254/+47
90042578.
E-mail: [email protected]

CEO – Frank Bjordal. Tlf: +47 67102197/+47 99517372.
E-mail: [email protected]

Source: Millistream

Similar Posts