Offentlig ?konomi

H?yres velgere ga mest til bistand

8 av 10 nordmenn valgte ? st?tte et humanit?rt form?l i forbindelse med juleh?ytiden. Halvparten av disse har gitt pengene til en humanit?r bistandsorganisasjon. H?yest julebistand ble gitt av H?yres velgere. Det viser en landsomfattende unders?kelse gjennomf?rt p? oppdrag for Bistand for Barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling.
Givergleden til humanit?re bistandsorganisasjoner varierer imidlertid mye i forhold til folks partitilknytning. Kanskje noe overraskende er det H?yrefolk som i st?rst grad har ?pnet lommeboken til humanit?re bistandsorganisasjoner i julen. Givergleden til slike organisasjoner er derimot minst blant FRPs tilhengere. Mens hele 45,3 prosent av H?yre velgerne har gitt et bidrag til en slik organisasjon i forbindelse med julen er tilsvarende andel blant FRP velgerne kun 23,3 prosent.
– Dette var noe overraskende! Tradisjonelt ville jeg trodd at den typiske giver til en bistandsorganisasjon ville v?re en KRF velger med misjonsbakgrunn, eller en SV tilhenger som gjerne er spesielt opptatt av solidaritetsarbeid. Hvis denne trenden er i ferd med ? snu, er dette meget interessant, sier Abusdal.
Givergleden til humanit?re bistandsorganisasjoner er ogs? st?rre blant kvinner enn menn. Mens 40,4 prosent av norske kvinner har st?ttet en slik organisasjon i forbindelse med julen er tilsvarende andel for menn 31,6 prosent.
Det er ogs? store aldersforskjeller n?r det gjelder hvilke humanit?re form?l vi har gitt penger til i julen. I den eldste aldersgruppen har flertallet valgt ? st?tte en bistandsorganisasjon. Blant ?vrige aldersgrupper har flertallet st?ttet andre humanit?re form?l. H?yest andel blant de som har gitt pengene til andre humanit?re form?l finner vi i aldersgruppen 25-39 ?r.
– Dette er egentlig ikke s? overraskende, og disse forskjellene kan nok ogs? relateres til sommerens grufulle hendelser p? Ut?ya som ber?rte et helt folk og som rammet mange unge mennesker i Norge. N?r man opplever en slik ekstraordin?r hendelse i eget land er det n?rliggende ? tro at mange ogs? har valgt ? st?tte humanit?re organisasjoner som jobber for vanskeligstilte i Norge, sier Abusdal.
Av de som som har gitt penger til et humanit?rt form?l i forbindelse med julen har 37,7 prosent gitt inntil 250 kroner, 21,8 prosent har gitt mellom 250-500 kroner og 14,6 prosent har gitt over 500 kroner.
Den landsomfattende unders?kelsen ble gjennomf?rt av InFact News 21. desember 2011, og 1076 respondenter ble spurt over telefon.
Foto: IRINNews
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FN   #Haiti