Bedriftsinformasjon

Hundeeier har ansvar for skader i skil?ypa

Viktig at hunden er dressert n?r den tas med i skil?ypa
Det er popul?rt ? g? p? ski om dagen. Mange tar med hunden p? tur. Hundeeier har st?rre ansvar enn mange er klar over. If?lge If er skader p? andre skil?pere hundeiers ansvar ? uansett ?rsak.
– Mange har nok selv g?tt over ende i sn?en p? grunn av en hund i l?ypa. Det kan v?re hunder som plutselig skj?rer ut p? tvers av l?ypa, eller som plutselig dukker opp i utforkj?ringer. Det finnes eksempler p? at skig?ere har brukket ben og armer, og f?tt ?delagt skiutstyret i m?tene med hunder i skil?ypa, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring.
I et s? langstrakt land som Norge burde kanskje risikoen for sammenst?t mellom skil?per og hunder v?re lav, men s?nn er det ikke.
– Man bruker de samme l?ypene, omtrent p? samme tid, og ferdighetsniv?et er sv?rt ulikt.
Turg?ere og barn side om side med konkurransel?pere, og midt i det hele svinser hundene. P? popul?re utfartsdager kan det det derfor ofte bli konkurranse om plassen. Dette kan gi b?de knuffing og uvettig skig?ing, og skader skjer, sier Vennesland.
Hund i skil?ypa = hundeeiers ansvar
– Som hundeeier st?r du ansvarlig for ? erstatte skader som hunden volder ? enten det er p? personer eller utstyr, og det gjelder selv om hundeeier ikke har noe skyld i skaden, sier advokat Emil Bryhn i If Skadeforsikring.
Er hunden ?rsak til at en skil?per blir skadet eller f?r ?delagt kl?r eller utstyr, har skil?peren krav p? ? f? dekket hele sitt ?konomiske tap. F? derfor navn p? hundeeier dersom det skjer et uhell.
Ansvarsforsikring inkludert i hus- og innboforsikringen
– Skulle hund i skil?ypa f?re til at skil?pere bli skadet, kan det bli snakk om store summer som hundeeier m? erstatte, men heldigvis vil det helst g? bra. Det vanligste er derfor at hundeeier m? dekke utgifter til legebes?k og eventuell etterbehandling, samt ?delagt skiutstyr.
Dersom ikke skaden blir helt bra, kan det bli aktuelt med erstatning for varig mén. Er skaden s? alvorlig at vedkommende ikke kan opprettholde tidligere inntekt, kan erstatningskravet komme opp i flere millioner kroner. Da er det godt ? vite at hvis man har tegnet en huseier- eller innboforsikring i et forsikringsselskap, har den en ansvarsdekning inkludert, som vil gi ansvarsdekning opp til en viss sum.
? I Ifs innbo- og hus forsikring dekkes for eksempel dekkes hundeeiers erstatningsansvar med opptil tre millioner per skadetilfelle, men dette kan variere fra selskap til selskap. Det kan derfor v?re fornuftig ? sjekke forsikringene dine, sier Emil Bryhn.
Det viktigste er likevel ? s?rge for at hunden er godt dressert i forhold til det skituren krever. Hvis ikke, b?r du holde den unna l?ypene, sier Emil Bryhn i If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annual Report