Revisjon

Huseier kan ansvarliggj?res for stormskader

Forsikringsselskapene forbereder seg n? p? ? behandle skadesaker som f?lge av h?ststormene.
– L?se gjenstander skaper farlige situasjoner. Huseier kan bli ansvarlig for skader for?rsaket av alle l?se gjenstander dersom disse ikke er forsvarlig sikret, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring AS.
Det er store variasjoner fra ?r til ?r n?r det gjelder stormskader. Med Berit, Cato og Dagmar ble 2011 et stormens ?r, med 22 665 innmeldte skader, til en ansl?tt erstatning p? 1,4 milliarder kroner.
I KLP ble det i 2011 registrert 215 skader med storm og stormflo som skade?rsak, med erstatningsutbetalinger p? ca 24 millioner kroner s? langt.
S? snart h?ststormen klassifiseres som ?liten storm?, det vil si at det bl?ser minst 20,8 meter per sekund, er det Norsk Naturskadepool som i prinsippet dekker skadene den for?rsaker.

– Men kunden forholder seg til forsikringsselskapet p? ordin?rt vis, og vi behandler skaden p? lik linje med vanlige skader. Vi kontakter en takstmann som er godkjent for taksering av naturskader, og s? utbetaler vi erstatning med bakgrunn i forsikringsvilk?rene for naturskade, sier Lars Wiig.
V?r oppmerksom p? dette for ? unng? stormskader:

Trampolinen i hagen, b?ter i opplag, levegger og garasjer med ?pen port kan lett bli “offer” for vindens herjinger
Bygg under oppf?ring m? sikres forsvarlig
Gamle tr?r, eller tjukke greiner p? tr?r, kan bli nedbl?st i stormen og utgj?re stor skade p? personer og eiendom

Kontaktperson: Lars Wiig, avdelingsleder p? Oppgj?r i KLP Skadeforsikring AS.
tlf. 95289515
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy