?konomi

Husstand nummer 10 000 koblet til fibernettet

De siste ?rene har TAFJORD satset stort p? utbygging av fiberoptisk kabel i regionen og i disse dager kobles husstand nummer 10 000 til dette fibernettet. Utbyggingen som er gjennomf?rt de siste ?rene, inneb?rer at ytterligere 10 000 husstander har muligheten til ? knytte seg til denne infrastrukturen allerede i dag.
TAFJORD startet utbygging av fiberoptisk kabel i ?lesund i 2008. N?, seks ?r senere, har de aller fleste innbyggerne i ?lesund, Sula og Giske mulighet til ? koble seg til fibernettet og med dette f? tilgang til ubegrenset kapasitet for digital formidling.
De f?rste ?rene satset TAFJORD f?rst og fremst p? utbygging av fiberoptisk kabel i ?lesund, Sula, Giske og Norddal. Ved ?rsskiftet hadde 70% av befolkningen i ?lesund tilgang til fibernettet, i Sula var dekningen p? hele 95% dekning og i Giske 76%. I Norddal har forel?pig 45% av innbyggerne tilgang til fibernettet, men det bygges kontinuerlig ut fiber i alle disse kommunene. Samtidig er TAFJORD engasjert i fiberutbygging i flere omkringliggende kommuner, dette i samarbeid med de respektive nettselskapene der.
– Pessimister har sp?dd at det vil ta om lag 100 ?r ? bygge ut fiber i hele Norge, men med den utbyggingstakten vi har her, ligger vi langt foran. At vi i dag kan tilby den st?rste kapasiteten for digital formidling til 20 000 husstander i regionen, er vi sv?rt glade for. Dette er en milep?l b?de for oss og for innbyggerne som bor her. Men vi stopper ikke n? ? planlegging for videre utbygging er i gang, sier Ola Engvik, som er ansvarlig for fiberutbyggingen hos TAFJORD.
G?r alt etter planen vil hele 95% av innbyggerne i Giske kommune ha muligheten for ? koble seg til TAFJORD sitt fibernett innen utgangen av ?ret. I ?lesund vurderes det i tillegg utbygging p? Kvasnes, N?rve, Fagerlia og Emblem, og i Norddal kommune st?r Eidsdal for tur.
– Vi ser ogs? p? muligheten for videre utbygginger av fiberoptiske kabel i ?rskog, Skodje, Haram og Stranda sammen med ?rskog Energi, Nordvest Nett og Stranda Energi. Det ser dermed ut til at stadig flere av dem som bor i disse kommunene ogs? vil f? tilbud om fiberoptisk kabel i l?pet av dette ?ret, sier Engvik.
Fiberoptisk kabel ? ubegrenset kapasitet
Den nye H?yre/FrP-regjeringen legger opp til storsatsing p? h?yhastighetsbredb?nd (100mbps) og informasjonsteknologi i regjeringsplattformen de la frem tidlig i oktober 2013. Signalet er klart; coax- og kobberkabler er p? vei ut. Men hva betyr egentlig dette?
– Vi ser at det stadig dukker opp flere tjenester som krever mer og mer av den internettoppkoblingen en har hjemme. Felles for disse tjenestene er at de t?yer grensene for hva den gamle bredb?ndsteknologien, som vanlig ADSL og kabel-TV, kan t?le. N? kreves det stor kapasitet b?de for ned- og opplasting til nettet og med fiber f?r en tilgang til ubegrenset kapasitet. Dette betyr at hele familien kan v?re p? nett samtidig med sine PCer, nettbrett, mobiler og HDTV-er. Laste opp og laste ned ? dette er ingen problem med den kapasiteten du f?r tilgang til med fiber. God kapasitet til internett og digital formidling er avgj?rende for de aller fleste av oss i dag. Vi er derfor sv?rt glade for at vi kan tilby dette til innbyggerne i regionen v?r, sier Engvik.

TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg eier konsernet 54% av nettselskapet M?renett AS.
Konsernets virksomhetsomr?der er produksjon og salg av milj?vennlig energi, infrastruktur for telekommunikasjon, avfallsforbrenning og vannb?ren fjernvarme. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 150 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy