Finans

Hvem sp?r du om pensjon?

24-09-2014 07:00 Storebrand En fersk unders?kelse viser at nordmenn har st?rst tillit til pensjonsleverand?ren og familien n?r det gjelder sp?rsm?l om pensjon. Menn har dessuten st?rre tro p? egne pensjonskunnskaper enn kvinner.

En fersk unders?kelse viser at nordmenn har st?rst tillit til pensjonsleverand?ren og familien n?r det gjelder sp?rsm?l om pensjon. Menn har dessuten st?rre tro p? egne pensjonskunnskaper enn kvinner.

P? sp?rsm?l om hvem folk lytter mest til ved pensjonssp?rsm?l, svarer 14 prosent av de spurte at de har st?rst tillit til pensjonsleverand?ren, tett fulgt av familien (13 prosent) og fagblader/?konominettsteder (12 prosent). Det viser en landsomfattende unders?kelse som Norstat har gjennomf?rt for Storebrand. Noe overraskende kommer banken et stykke ned p? listen, med kun seks prosent.
? Den viktigste konsekvensen av pensjonsreformen er at pensjon i st?rre grad er blitt et individuelt ansvar. Det begynner n? ? g? opp for folk. Det viktigste er at du skaffer deg oversikt over hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon og deretter vurderer om dette er nok, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Fagpressen, egen kunnskap eller familien?
Mens én av tre av de spurte under 30 ?r lytter mest til familien, ?ker tilliten til selskapene som forvalter din pensjon med alderen. I aldersgruppen over 50 ?r svarer én av fire at de stoler mest p? pensjonsleverand?ren. Kun 1 av 20 i denne gruppen lytter mest til familien.
? At man s?ker r?d hos familien tidlig i livet er ikke overraskende. Samtidig ser vi en tydelig tendens til at tilliten til spesialister ? eksperter i media, fagblader eller pensjonsleverand?rene ? ?ker med alderen. Generelt er det ingen tvil om at all oppmerksomheten som har v?rt rundt pensjon de siste ?rene, har bidratt til at flere har f?tt et aktivt forhold til dette temaet, sier Dyre Haug.
Menn (tror de) vet best selv
Den st?rste forskjellen mellom kj?nnene finner vi i troen p? egne kunnskaper: Mens hele 14 prosent av mennene svarer at de lytter mest til seg selv i pensjonssp?rsm?l, svarer kun 6 prosent av kvinnene det samme. Norske menn stoler kun mer p? fagpressen enn seg selv, mens kvinner helst sjekker med familie, venner, pensjonsleverand?r, banken, eksperter og fagblader f?rst.
? Det er ikke et helt ukjent fenomen at menn har st?rre tro p? egne ferdigheter enn kvinner. Du f?r vel omtrent samme resultat om du sp?r om lukeparkering, grilling eller hva som helst, sier pensjons?konomen med et smil.
Pensjonsr?dgivning i ditt n?rmilj?
Siden starten av september har Storebrands “Pensjonsekspress” v?rt p? bes?k hos bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand. Ansatte i disse bedriftene f?r gunstige betingelser p? alle Storebrands produkter gjennom Storebrand Fordel. Den 18 meter lange bussen har v?rt godt synlig b?de p? veien og i sm? og store byer rundt i landet.
? Vi ser at folk vi m?ter har mange sp?rsm?l, og vi vil gjerne hjelpe til med gode svar. Noen ganger er det hyggelig ? ta en prat over en kaffe i stedet for ? ringe eller sende en e-post. Derfor er vi n? p? veien for ? treffe flere tusen arbeidstagere rundt om i landet, sier Dyre Haug.
Les mer om Pensjonsekspressen (inkl. reiserute) her.
Bildetekst:
Pensjonsdr?mmer: Mange dr?mmer om en pensjonstilv?relse i sus og dus. Da gjelder det ? ha en plan for hvordan du kan f? en god pensjon. (Fotomontasje: Storebrand/Colourbox)

Pensjonsr?d fra Storebrand:
1. F? oversikt over hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon. Start p? nav.no, norskpensjon.no og p? pensjonsleverand?rens nettsider.
2. Vurder dette opp mot ?nsket pensjonsniv?, og legg opp en spareplan deretter. For folk med normale inntekter anbefaler vi et pensjonsniv? p? rundt 75 prosent av l?nn.
3. Start sparingen. En m?nedlig spareavtale i aksje- eller kombinasjonsfond er normalt den beste pensjonssparingen.
4. S?rg for at pensjonen din investeres med riktig risikoprofil for deg, og at investeringene er b?rekraftige. Sp?r pensjonsforvalteren eller banken din hvis du er i tvil.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy