Marked

Hver femte nordmann har betalt h?ndverkeren under bordet

28 prosent av nordmenn har betalt eller vurderer ? betale h?ndverkeren svart. 25 prosent sier de angrer etter ? ha betalt svart og menn er langt mer villige enn kvinner til ? betale svart, viser ny unders?kelse.
Unders?kelsen fra FINN oppdrag er gjennomf?rt av Norstat blant 1000 respondenter p? landsbasis.
? Vi har spurt nordmenn om det samme over flere ?r, og det viser seg at nordmenn ikke blir mindre redde for ? betale svart for h?ndverkertjenester. Det er urovekkende n?r vi vet at mer enn 4 av 10 nordmenn pusser opp boligen sin i l?pet av ?ret, sier Laila Dahlen, direkt?r i FINN oppdrag.
Potensielt store konsekvenser
? Vi tror mange nordmenn ikke er klar over hvilke konsekvenser det kan f? dersom en skade oppst?r. Blant annet kan konsekvensene v?re bortfall av garanti og klagerett eller at forsikringsselskapet ikke betaler for reparasjon. N?r man betaler svart st?r man dessuten selv med arbeidsgiveransvaret dersom h?ndverkeren faller ned fra en stige eller blir sykmeldt, sier Dahlen.
I unders?kelsen kommer det frem at 33 prosent av norske menn og 23 prosent av norske kvinner har betalt svart, eller vurderer dette. Halvparten av de spurte sier det ikke er aktuelt ? betale svart, mens hele 22 prosent er usikre p? om det kan v?re aktuelt ? betale svart.
Snekkerarbeid, maling og grovarbeid p? topp
P? sp?rsm?l om hva nordmenn betaler svart for, kommer malearbeid, snekker- og t?mrerarbeid og grovarbeid p? topp.
? Dette er nok arbeider hvor mange nordmenn ikke tenker p? at man b?r v?re kvalifisert for ? kunne gj?re en god jobb, og hvor konsekvensene ikke blir like store som hos visse andre h?ndverkergrupper, sier Laila Dahlen.
Nordmenn vil i mindre grad betale svart for r?rlegger -og elektrikerarbeid eller totaloppussing.
? Her kan konsekvensene potensielt bli langt dyrere i form av vann- eller brannskader. Ved totaloppussing er man avhengig av at s?knader foreg?r p? riktig m?te, for at byggingen i det hele tatt skal bli godkjent. Derfor er det ikke rart at flere vil betale hvitt for slike jobber. Likevel er det overraskende mange som ogs? her kan tenke seg ? betale svart, sier Dahlen.
Enormt skattegap

I f?lge Byggen?ringens Landsforening anslo skattemyndighetene i Sverige et par ?r tilbake skattegapet, alts? differansen mellom hva som faktisk betales i skatt og hva som skulle v?rt betalt, til 5 prosent av BNP. Mye taler for at situasjonen i Norge ikke er sv?rt annerledes enn i Sverige, selv om skattegapet er vanskelig ? angi n?yaktig.
? Det er sv?rt alvorlig at s? mange mennesker er villige til ? ta en slik risiko som ? kj?pe h?ndverkertjenester svart. BNL har f?tt signaler fra utenlandske akt?rer at nordmenn er naive som ikke ser sammenhengen mellom svart arbeid og ?konomisk organisert kriminalitet, sier Jon Sandnes, administrerende direkt?r i Byggen?ringens Landsforening (BNL).
Lavere pris og skattefradrag
P? sp?rsm?let om hva som skal til for ? f? flere til ? betale hvitt sier 4 av 10 at tjenestene m? bli rimeligere. 3 av 10 mener at skattefradrag p? kj?p av hvite h?ndverkertjenester hadde bidratt til at f?rre hadde betalt svart, mens 2 av 10 mener det m? bli enklere ? f? tak i h?ndverkere.
? Dette handler ogs? om informasjon. Sv?rt mange i Norge er ikke kjent med ROT-fradragets muligheter som er innf?rt i v?re naboland. I Sverige har denne ordningen f?rt til at holdningene er betydelig endret. I 2008 opplevde 45 prosent av bedriftene ? bli spurt om ? gj?re svart arbeid. Tilsvarende tall i dag er 3 prosent. Byggen?ringen i Sverige melder om at svart arbeid s? og si har forsvunnet. BNL er derfor positive til ROT-fradrag i tillegg til at myndighetene ?ker kontrollene, sier Sandnes.
Og de verste er..
Menn fra ?st- og S?rlandet mellom 30 og 50 ?r er gruppen som oftest betaler h?ndverken svart. Kvinner under 30 ?r fra Tr?ndelag er de som i minst grad betaler h?ndverkeren under bordet.

Resultater fra unders?kelsen
Er det aktuelt for deg ? bruke h?ndverkere som tar svart betaling?
Ja, har gjort det, og kan gj?re det igjen 10 %
Ja, har vurdert ? gj?re det 11 %
Har gjort det, men gj?r det ikke igjen 7 %
Nei, aldri 50 %
Vet ikke 22 %
Har det hendt at du har angret p? ? ha betalt svart?
Ja 25 %
Nei 68 %
Husker ikke 6 %
Hva har du /kunne du brukt h?ndverkere som tar svart betaling til?
R?rleggerarbeid 12 %
Elektrikerarbeid 14 %
Snekkerarbeid 35 %
Maling og/eller sparkling 36 %
Tapetsering 19 %
Montering (feks. kj?kken) 18 %
Grovarbeid (feks. riving og graving) 34 %
Totaloppussing 3 %
Alt dette 14 %
Annet 9 %
Vet ikke 12 %

Hva m? til for at du vil vurdere ? bruke h?ndverkere som tar betalt hvitt i st?rre grad?
Jeg/vi m? f? bedre r?d 20 %
De m? tilby rimeligere tjenester 41 %
Holdningsendringer i samfunnet 12 %
Bedre informasjon om fordelene med hvitt arbeid 13 %
Strengere straff for ? benytte seg av svart arbeid 10 %
At jeg f?r en d?rlig erfaring med svart arbeid 18 %
De m? heve kvaliteten ytterligere p? jobben de gj?r 10 %
Myndighetene m? innf?re skattefradrag for kj?p av ?hvite? tjenester i hjemmet 35 %
De m? kunne gj?re jobben raskere 12 %
Det m? bli enklere ? f? tak i dem 20 %
Vil uansett ikke vurdere dette 2 %
Annet 5 %
Vet ikke 8 %

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy