DK

Hvis ?konomer er kloge, hvorfor er de s? ikke rige?

De forsker inden for s? vidt forskellige omr?der som regnskabsv?sen, ?konomi og markedsf?ring. Men f?lles for de tre nyudn?vnte ?resdoktorer er, at deres forskning hver is?r er v?sentlig for flere fagmilj?er p? CBS.

Deirdre N. McCloskeyDavid CooperBirger Wernerfelt
Simple sp?rgsm?l ? komplekse svar
Professor Deirdre N. McCloskey har gennem hele sin karriere sat ?det banale sp?rgsm?l? i centrum for sin forskning. Bl.a. sp?rger hun: ?Hvis ?konomer er s? kloge, hvorfor er de s? ikke rige??. Hun giver imidlertid aldrig et simpelt svar p? sp?rgsm?lene. Hun er et levende eksempel p?, hvordan man med fordel kan kombinere forskellige fagligheder for at forst? og agere i en moderne verden.- Begreber som ?Business University?, ?Business in Society? eller ?Business Humanities? er for hende ikke et m?l, men en foruds?tning og et udgangspunkt for at forst? ?konomi og dens betydning, siger lektor Mads Mordhorst.Deirdre N. McCloskey har forsket inden for bl.a. ?konomi, erhvervs?konomi, historie, litteratur, retorik, filosofi og ?konomisk historie. Og hun har vundet anerkendelse for at s?tte de enkelte discipliner ind i en st?rre sammenh?ng, uden at det g?r ud over dybden.
Fra ?konomi til marketing
Professor Birger Wernerfelt er f?dt i Danmark og har oprindeligt sin uddannelse fra K?benhavns Universitet og Harvard University. Professor Nicolai J. Foss fra Institut for Strategi og Globalisering forklarer, at Birger Wernerfelts arbejde har sat forskningsdagsordener for forskere, der besk?ftiger sig med ?konomisk teori, strategisk ledelse og marketing.- Ikke mindst er Birger Wernerfelt kendt for sit bidrag til det ressourcebaserede perspektiv i strategi, et bidrag, der er blandt de mest citerede forskningspapirer inden for samfundsvidenskab ligesom hans bidrag inden for bl.a. markedsf?ring og ?konomisk videnskabsteori har dannet skole. N?r vi i dag s?tter ressourcer, kompetencer osv. centralt i strategi, b?de i forskningen og i praksis, er det i h?j grad Wernerfelts fortjeneste, siger Nicolai J. Foss.
Regnskabsv?sen som samfundsvidenskab
Professor David Cooper er en n?gleperson inden for regnskabsforskning. Han har v?ret og er centralt involveret i de seneste 25 ?rs indsats for at transformere regnskabsforskning fra et professionsfelt til et egentligt samfundsvidenskabeligt felt. Han er s?rligt kendt for sine diskussioner af kalkulationers skr?belighed, sine studier af revisionsprofessionens udvikling til professionelle servicevirksomheder, samt for sine studier af globalisering og strategi gennem regnskabers mediering af kontrol og koordinering.Professor Jan Mouritsen pointerer, at hans forskning er anvendt ikke blot inden for regnskabsfeltet men ogs? mere generelt inden for organisationsteori og sociologi. Derudover er David Cooper med til at bygge de centrale tidsskrifter og konferencer inden for sine felter.
Hans tilgang til regnskabsv?sen er et godt eksempel p? hvordan ?konomi, sociologi og organisationsteori let kan udfordres, n?r de medieres gennem t?llelighed. Det er helt i tr?d med den m?de, hvorp? CBS udfordrer faglige gr?nser.
Alle ?resdoktorerer bliver udn?vnt torsdag den 19. april. L?s mere om arrangementet her.
?resdoktorer – CBS 2012
Professor Deirdre N. McCloskey
Gothenburg University, Sweden
Distinguished Professor, University of Illinois, ChicagoProfessor Birger Wernerfelt
J C Penny Professor, Massachusetts Institute of TechnologyProfessor David Cooper
School of Business, University of Alberta, Canada

Similar Posts