DK

Hvor der spildes – der kan vindes … men vil virksomhederne

World Payments Report 2010 viser, at ?get konkurrence og nye regulatoriske tiltag skaber et mere sammensat landskab af betalinger

I forl?ngelse af den Europ?iske Centralbanks seneste offentligg?relse af fire procents v?kst i EU fortsatte ogs? omfanget betalinger over hele verden med at vokse i 2009 trods finanskrisen. Det fremg?r af World Payments Report 2010, som Capgemini, RBS og Efma st?r bag. Udviklingen kommer efter en periode med generel v?kst i ikke-kontante betalinger, som steg fra syv procent i 2007 til ni procent i 2008. V?ksten i omfanget af ikke-kontante betalinger i 2008 var langt st?rre i udviklings?konomier s?som Kina (29 procent), Sydafrika (25 procent) og Rusland (66 procent) end i modne markeder som eksempelvis Nordamerika, hvor v?ksten var fire procent.

World Payments Report 2010 gennemg?r de seneste trends inden for betalinger over hele verden, herunder m?ngden af betalinger, anvendelse af instrumenter, centrale reguleringstiltag relateret til betalinger, samt de afledte strategiske udfordringer og muligheder for banksektoren. Rapporten viser, at kort globalt set stadig er det foretrukne ikke-kontante betalingsmiddel og st?r for over 40 procent af betalinger p? de fleste markeder og 58 procent globalt set. I Eurozonen har omfanget af pengeindl?sning fortsat sin stabile v?kst p? godt 11 procent ?rligt siden 2002, hvilket udg?r en v?sentlig omkostning for samfundet. Alternative betalingsformer og ikke-bank-udbydere har vundet markant frem inden for mobilbetalinger p? ikke mindst emerging markets samt inden for elektroniske betalinger. Dog udg?r disse to betalingsformer stadig kun en lille andel af verdens samlede transaktionsm?ngde.

SEPA-fremskridt forts?tter men med udfordringer
Rapporten kaster lys over en r?kke vigtige udviklingsomr?der det seneste ?r, som vedr?rer Single Euro Payments Area (SEPA) og Payment Services Directive (PSD). Det fremg?r, at n?sten alle European Economic Area (EEA) medlemsstater nu har indarbejdet PSD i de nationale lovgivninger[1], og at selvom SEPA Direct Debits (SDD) blev lanceret i november 2009 for s?vel forbrugere og virksomheder, er anvendelse p? nuv?rende tidspunkt fortsat meget lav. Samtidigt er brugen af SEPA Credit Transfers (SCTs) fortsat med at vokse men ligger stadig lavere end forventet. N?sten alle interessenter, inklusiv regeringer og erhvervsliv, er nu enige om, at fuld SEPA-migration fortsat vil v?re forsinket, medmindre den bliver underst?ttet af regulativer, og i juni 2010 annoncerede Europakommisionen, af den havde til hensigt at udarbejde et udkast til bindende slutdatoer for migration.
([1] EEA udg?res af de 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge. I august 2010 manglede kun Polen og Island at p?gynde indarbejdningen af PSD.)

Regulatorisk pres p?virker global betalingsindustri
Som reaktion p? krisen har myndighederne taget yderligere skridt, der vil vil have v?sentlige konsekvencer for vigtige dele af betalingsindustrien. Implementering af is?r Basel III vil kr?ve ledelsesfokus og investeringer, som sammen med skrappere likviditetskrav vil ?ge omkostningerne og kan betyde en omfattende strategisk repositionering for banker. Yderligere pres bliver skabt af Anti-Money Laundering (AML) og Anti-Terrorist Financing (ATF) bestemmelserne, som med al sandsynlighed vil ?ge omkostningerne ved gennemf?relse af betalinger med lavere effektivitet og langsommere Straight-Through Processing (STP) til f?lge.

?Der er gennemf?rt flere fremskridt i forhold til SEPA, men realiseringen af dette ambiti?se initiativ er fortsat langsom,? siger Bertrand Lavayssi?re, Managing Director, Global Financial Services, Capgemini. ?Globale ?konomiske udfordringer og krisens efterd?nninger har defokuseret udviklingen og gjort banker og slutbrugere mere t?vende i forhold til at foretage de n?dvendige investeringer, som kan s?tte mere skub i SEPA-migrationen. Set i lyset af de seneste regulatoriske aktiviteter fokuserer mange banker dog nu p? deres betalingsforretninger og med stadigt st?rre interesse.?

Global betalingsindustri ?ndrer sig fortsat
Regulatoriske tiltag p? bagkant af krisen, nye teknologier og ?get konkurrence g?r det samlede landskab af betalinger stadigt mere komplekst. Ledende bankansatte, som er blevet interviewet til rapporten, p?peger, at der er kommet mange nye spillere ind i betalingsindustrien s?som udbydere af elektroniske betalinger, hvorfor traditionelle spillere i sektoren er n?dt til at tilpasse sig den nye virkelighed.

Brian Stevenson, Chief Executive, RBS Global Transaction Services, siger: “Banker st?r over for en r?kke udfordringer p? baggrund af de hastige skift p? betalingsmarkedet. Men der er ogs? signifikante muligheder for de banker, der er i stand til at tilpasse deres strategier og hurtigt drage fordel af de nye m?der at arbejde p? i den globale betalingsindustri.”

Banker skal i h?jere grad sp?rge sig selv, i hvilket omfang betalinger er centrale for deres forretningsstrategier og sammens?tte en afbalanceret kombination af indtjenings- og omkostningfokuserede tiltag, der givetvis kan indeb?re formulering af klare sourcing-strategier og opbygning af omkostningseffektive betalingsprocesser og arkitekturer. Is?r de kundevendte og ekspeditionsm?ssige omr?der vil formentligt st? for skud. Her vil partnerskaber og sourcing-strategier sandsynligvis spille en st?rre rolle i bankers betalingsstragier. Tredjepartssamarbejder vedr?rende indtjeningsfokuserede initiativer kan give hurtigere time-to-market, sprede investeringsudgifterne p? flere parter, reducere driftsomkostninger ved nye betalingstiltag og hj?lpe med at udvide bankernes aftryk p? betalingsomr?det. Insourcing og outsourcing er blevet en del af de omkostningsfokuserede tiltag, som hj?lper banker til at opn? lavere omkostninger, stordriftsfordele og h?jere effektivitet.

Rapporten gennemg?r ligeledes en ny trend, hvor mange banker revurderer deres modeller og arkitekturer for betalinger og intregrerer driften for at skabe centrale betalings-hubs med fokus p? omkostninger og v?kst i indtjening. Dette kan g?re banker bedre til at gennemskue ydeevne og rentabilitet ved hver type betalingsmiddel, tilbyde tilpassede merv?rdiydelser til kunder og skr?ddersy priss?tning og fakturering samt skabe en ?ben, fleksibel og skalerbar tilgang, som dybest set g?r dem i stand til at opn? mere med f?rre ressourcer.

Om World Payments Report 2010
World Payments Report 2010, som Capgemini, The Royal Bank of Scotland og Efma star bag, unders?ger det globale betalingsmarked og de v?sentligste udfordringer ved det stadigt skiftende landskab af betalinger. Rapporten fokuserer p? f?lgende:

? De seneste betalingstrends i Europa, Nordamerika og Asien, samt diskuterer den regulatoriske udvikling s?som SEPA/PSD, Basel III, Liquidity, Anti-Money Laundering (AML) og Anti-Terrorism Financing (ATF).
? Den tiltagende transformation af betalingers v?rdik?de: Indsigt i og strategiske overvejelser vedr?rende konkurrencem?ssige og samarbejdsm?ssige svar p? markedsudviklingen ? fra outsourcing til partnerskabsstrategier og centrale betalings-hubs.
World Payments Report bygger p? f?lgende kilder:
? Tal for USA, Canada, Hong Kong, Japan og Singapore stammer fra den seneste udgave af Bank for International Settlements betalingsstatistik (Red Book, marts 2009). Opg?relser fra Eurozonen er indhentet fra den Europ?iske Centralbanks betalingsstatistikker (ECB Statistical Data Warehouse, 2009). For ?vrige lande er oplysninger indhentet fra centralbank publikationer og hjemmesider.

? En r?kke offentlige kilder er blevet anvendt til at analysere og dokumentere partnerskaber, samarbejder, indk?b og hub-tiltag herunder betalingsudbydere og ikke-betalingsudbydere med global og regional r?kkevidde.

? Rapporten inkluderer tillige 11 interviews med ledere i f?rende globale og regionale banker og betalingsudbydere.

World Payments Report 2010 kan downloades p? www.capgemini.com/wpr10 eller www.wpr10.com.

Om Capgemini
Capgemini, der er en af verdens f?rende leverand?rer af r?dgivnings-, teknologi- og outsourcingydelser, g?r det muligt for sine kunder at forandre sig og pr?stere ved hj?lp af teknologi. Capgemini leverer indsigt og g?r sine kunder i stand til at opn? bedre resultater gennem den unikke Collaborative Business ExperienM arbejdsmetode. Capgemini-gruppen benytter sin globale Rightshore? leverancemodel til at sikre den rette sammens?tning af de bedste talenter fra en r?kke lokationer, der arbejder som ét team for at skabe og levere optimale kundel?sninger. Capgemini, der er repr?senteret i mere end 35 lande, havde i 2009 en oms?tning p? 8,4 mia. euro og har i dag mere end 100.000 ansatte over hele verden.
Se ogs? www.dk.capgemini.com.

Capgemini Financial Services har et indg?ende branchekendskab, innovative serviceydelser og en fremsynet global leverancemodel til den finansielle sektor. Capgemini har et netv?rk af 15.000 professionelle, der betjener mere end 900 kunder over hele verden og samarbejder med f?rende banker, forsikringsselskaber og kapitalmarkedsvirksomheder for at skabe h?ngribelige v?rdier. Igennem sine Global Payments Centre of Excellence leverer Capgemini l?bende betalingsydelser af strategisk v?rdi. Capgeminis Centres of Excellence opfanger brancheviden, best practices og de seneste trends inden for teknikker, v?rkt?jer og teknologier for l?bende at opgradere l?sninger, servicere nye og eksisterende kunder samt yde vision?r og praktisk anvendelig r?dgivning.
Se ogs? www.capgemini.com/financialservices.

Rightshore? er et registreret varem?rke for Capgemini.

Om Royal Bank of Scotland
RBS Group er en stor international bank- og finansvirksomhed. Gruppen har hovedkontor i Edinburgh og opererer i Storbritannien, Europa, Mellem?sten, Afrika, Amerika og Asien og har mere end 30 millioner kunder. Gruppen tilbyder en bred vifte af produkter og ydelser til private, virksomheder og institutionelle kunder gennem sine to vigtigste datterselskaber, The Royal Bank of Scotland og NatWest, samt gennem andre velkendte navne s?som Citizens, Charter One, Ulster Bank, Coutts, Direct Line og Churchill.
Global Transaction Services (GTS) hos RBS er f?rende inden for internationale betalinger. Forretningen tilbyder en kombination af styring af cash og likviditet, globale handelsydelser og kommercielle kort. GTS er fysisk til stede i over 38 lande og har samarbejdsaftaler over hele verden.
Se ogs? www.rbs.com.

Om European Financial Management & Marketing Association
European Financial Marketing Association (Efma) har fulgt de utallige ?ndringer ?ndringer, som detailbanker og finansielle udbydere har gennemg?et gennem ?rene og har l?bende v?ret engageret i at skabe et forum for professionelle i sektoren. Efma er grundlagt i 1971 som en non-profit organisation af banker og forsikringssikringsselskaber for at tilskynde erfaringsudveksling mellem parterne, fremme best practices og samarbejde gennem alliancer og partnerskaber. Organisationens medlemmer omfatter mere end 80 procent af Europas st?rste detailbanker.

Via events, udgivelser og en omfattende hjemmeside forsyner organisationen professionelle med svar p? deres sp?rgsm?l inden for v?sentlige forretningsemner s?som strategier for multidistribution, tilgang til kunder, markedsf?ring af produkter og ydelser, risikostyring og optimal drift.

Efma er f?rst og fremmest en dynamisk organisation, der sikrer gode muligheder for diskussion og erfaringsudveksling uden kommercielle begr?nsninger. I de forl?bne 40 ?r er medlemmernes loyaltitet og finansielle st?tte det bedste bevis for organisationens effektivitet.
Se ogs?: www.efma.com
http://www.dk.capgemini.com/nyheder/
Pressekontakt
Mikkel Buhelt
2021 3903

Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensb?k Strand

Similar Posts