b?rs

Hydro hever forbedringsambisjonen fra 100 til 300 US-dollar per tonn

20-09-2010 09:05 Veidekke ASA Veidekke presenterer i dag kl 11.30 sin konjunkturapport for de tre skandinaviske land i Veidekkes lokaler i Skabos Vei 4, Oslo.

Ambisjonen om ? bedre inntjeningen p? Hydros heleide aluminiumverk med 100
US-dollar per tonn blir n? utvidet til 300 US-dollar per tonn. Tiltakene skal
bedre konkurranseevnen for aluminiumverkene og bringe l?nnsomheten opp p? et
b?rekraftig niv?.

Hydro lanserte h?sten 2009 et kostnadsforbedringsprogram for ? redusere
driftskostnadene med 100 US-dollar per tonn prim?raluminium i 2011 sammenliknet
med 2009-niv?. Programmet er i rute og er ventet realisert innen utgangen av
2011.

– Vi m? gj?re anleggene mer robuste. Konkurransen i aluminiumbransjen er hard,
og med en fortsatt usikker markedssituasjon m? vi selv ta n?dvendige grep for ?
styrke den langsiktige konkurranseevnen, sier konserndirekt?r og leder av Hydros
forretningsomr?de Prim?rmetall, Hilde Merete Aasheim.

– Vi ?ker n? ambisjonene og vil gjennomf?re tiltak som skal bidra til ? bedre
kostnadsposisjonen med ytterligere 200 US-dollar hovedsakelig innen 2014, sier
Aasheim.

Programmet som ble etablert h?sten 2009 for ? redusere kostnadene med 100
US-dollar per tonn, fokuserer p? driftsforbedringer, der mer stabil drift av
aluminiumproduksjonen gir lavere produksjonskostnad.

Det eksisterende forbedringsprogrammet vil n? utvides, og Prim?rmetall skal
effektivisere, gjennomf?re forbedringer og redusere kostnader innenfor omr?der
som innkj?p, logistikk, teknologi, bemanning og organisasjon. I tillegg skal
marginene fra metallprodukter ut fra aluminiumverkenes produktst?perier bidra
med ytterligere forbedring – til sammen 300 US-dollar per tonn i forbedringer
n?r alle tiltak er identifisert og gjennomf?rt.

Forbedringsprogrammet tar utgangspunkt i de p?virkbare kostnadene, hovedsakelig
s?kalte konverteringskostnader, ved Hydros heleide aluminiumverk. Forbedringene
inkluderer ikke effekten av et noe h?yere energikostnadsniv? i ?rene framover
eller svingninger i r?varepriser og andre innsatsfaktorer.

Pressekontakt
Kontakt: Erik Brynhildsbakken
Mobil: +47 41751270
E-post: [email protected]

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil: +47 91727528
E-post: [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1445938]

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Norsk Hydro via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy