Finans

Hydros finansielle kalender 2010

17. februar Fjerde kvartalsresultat 2009
27. april F?rste kvartalsresultat
4. mai Generalforsamling
27. juli Andre kvartalsresultat
27. oktober Tredje kvartalsresultat

Kvartalsresultatene offentliggj?res kl 07:30. Hydro tar forbehold omendringer i
datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1366556]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts