SE

Hyresgästföreningen reagerar p? orealistiska hyreshöjningskrav i Uppsala

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de ?rliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om tv? fr?gor – att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen.
– En mer konsumentorienterad hyressättning innebär inte automatiskt höjda hyror överallt, vilket Fastighetsägarnas minimiyrkande p? 1,7 procent innebär. Eventuella hyresförändringar m?ste baseras p? förändringar i bruksvärdet och ha en rättvis hyra som m?l, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef M?rten Gulin.
Fastighetsägarna kräver höjningar p? mellan 1,7 och 3,7 procent med högst höjning i vissa lägen. Redan idag är hyrorna olika höga i olika lägenheter beroende p? skillnader i bruksvärdet, där läge är en faktor. Bruksvärdet har sedan m?nga ?r utgjort grunden för hyrorna i Uppsala.
Den allmänna prisutvecklingen och räntorna ligger p? mycket l?ga niv?er och beräknas att göra s? även 2015. Inflationen var noll procent 2013 och hamnar även 2014 p? noll procent enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. L?ga räntor och gynnsam kostnadsutveckling i övrigt ger bostadsföretagen sm? kostnadsökningar.
– Den för företagen gynnsamma utvecklingen tillsammans med behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning p? bostadsmarknaden innebär att det finns starka skäl till en mycket ?terh?llsam hyresjustering i Uppsala, säger M?rten Gulin.
I flera ?r har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen. Mellan 2011 och 2014 har de höjts 7,74 procent. M?nga bostadsföretag g?r allts? in i 2015 med en för företaget gynnsam ekonomisk ställning.
– Det är lönsamt att äga hyresbostäder. Sett över tid har bostäder gett drygt sju procent totalavkastning per ?r, trots finanskris och l?gkonjunktur. Och det är hyresgästernas hyror som betalar detta, säger M?rten Gulin.

Mer information
M?rten Gulin, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 070 688 12 49

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt m?l är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsomr?den. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Similar Posts