b?rs

Hyundai lanserer ny merkestrategi og slagord p? bilmessen i Detroit

12-01-2011 09:55 First Hotels Host Hoteleiendom planlegger ? emittere NOK 150 millioner i et nytt obligasjonsl?n. Den nye obligasjonen vil ha 3 ?rs l?petid og er sikret med f?rste og andre prioritets pant i norske hotelleiendommer, og pant i selskapets aksjer i de respektive eiendomsselskapene.

Host Hoteleiendom planlegger ? emittere NOK 150 millioner i et nytt obligasjonsl?n. Den nye obligasjonen vil ha 3 ?rs l?petid og er sikret med f?rste og andre prioritets pant i norske hotelleiendommer, og pant i selskapets aksjer i de respektive eiendomsselskapene.
40% av l?net er forh?ndstegnet av sentrale investorer i det norske obligasjonsmarkedet.
Nettoprovenyet vil bli brukt til nedbetaling av eksisterende gjeld og driftsfinansiering, inkludert vedlikehold av hotellene.
Tilretteleggere for l?net er ABG Sundal Collier og SEB Merchant Banking.

For ytterligere informasjon
Simen Haare, Administrerende Direkt?r, Host Hotelleiendom AS, tlf. 415 77 040
Marius Flaaten, ABG Sundal Collier, Tlf 22 01 60 25 / 90 18 04 79
Thorodd Bakken, SEB Merchant Banking, Tlf: 22 82 72 58 / 93 22 74 45

About Host Host Hotelleiendom AS was incorporated in 1993 and is the mother company of a Scandinavian hotel real estate company and is the active owner of the three subsidiaries Host Hotelleiendom Norge AS in Norway, Host AB in Sweden and Host Danmark AS in Denmark. It has been the predominant real estate partner to First Hotels AS since its inception. Host currently owns 21 hotels throughout Scandinavia, totalling more than 3,300 rooms. Host is an active owner which allocates considerable resources to acquiring, owning, developing, selling and asset managing hotel real estate with a view to creating long term sustainable cash flow and value.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy