Revisjon

Idrettsanlegg f?r utbetalt 60,4 millioner i momskompensasjon

a8

I ?r er 175 av tilsammen 226 s?knader om kompensasjon av merverdiavgift til idrettsanlegg godkjent. Avkortingen i ?r er p? 10,6 prosent og det betyr en total utbetaling p? 60,4 millioner kroner i l?pet av uke 48.
Vil du vite hvem som har f?tt? Her er Godkjente s?knader idrettsmoms 2012 (xls-format)
Dobbelt s? mange s?kte
Det er stadig flere som s?ker om kompensasjon av merverdiavgift til idrettsanlegg. Tallet p? s?kere er mer enn doblet fra i fjor, da det kom inn 108 s?knader. 76 av disse ble godkjent og alle fikk utbetalt godkjent s?knadssum. Les
Anlegg med spillemidler
Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilk?rene for ? motta spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddels?knad er en forutsetning for ? s?ke om kompensasjon for merverdiavgift.
S?knad
Stortinget bevilget 61,85 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2012. S?knadsfristen var 15. august. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.
For mer informasjon, kontakt seniorr?dgiver Bjarne Hellem, e-post: [email protected] eller telefonnr. 992 84 322.
Lotteri- og stiftelsestilsynet administrerer ordninga med momskompensasjon til frivillige organisasjonar.
Vi handsamar ogs? s?knadene om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy