Revisjon

If st?tter klimaprosjekt i India

Fra ?rsskiftet vil If skadeforsikring st?tte et prosjekt som deler ut energieffektive ovner til familier i India. Denne investeringen motsvarer Ifs CO2-utslipp i Norden.
?Envirofit Jivan Joyti Stove er en moderne og effektiv vedovn som markant minsker belastningen p? klimaet. Sammenlignet med en vanlig ovn krever denne ovnen mindre ved til fyringen. Dette minsker skogsavvirkningen og dermed drivhusutslippene med 60 prosent. Minsket skogsavvirkning leder i sin tur til f?rre oversv?mmelser, mindre t?rke og mer CO2-binding.

I fattige byer i India inneb?rer matlagningen ogs? en helserisk. Hvert ?r d?r 500 000 mennesker av forurensning i hjemmet, som anses v?re den tredje st?rste helsefaren i landet. Majoriteten av disse ofrene er kvinner. Den nya ovnen minsker den helseskadelige r?yken med 80 prosent og gj?r ogs? at det er enklere og raskere ? lage maten.

-Det kjennes godt at If st?tter et s? meningsfullt prosjekt som b?de har regional og global p?virkning p? milj?et i positiv retning. Vedovnen har dessuten direkte effekt p? levestandarden til disse menneskene, sier Kenth Edström, som er milj?ansvarlig i If.
Ifs investering i prosjektet er p? ca 3 millioner kroner og omfatter st?tte til distribusjon av ovnene.
Prosjektet er et s?kalt Gold Standard-prosjekt, som er en internasjonal godkjent sertifiseringsstandard utviklet i samarbeid med blant annet WWF. Standarden garanterer et prosjekt med h?ye krav til utslippsreduksjon og st?r for kvalitet, holdbarhet og sosialt ansvar. I tillegg til WWF st?r over 70 milj?organisasjoner over hele verden bak Gold Standard.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Asia   #NOK   #Om Ferd Ferd   #SEK