Hel-

IFS arrangerer f?rste Advisory Counsil for prosjektorientert industri

(Oslo, 20. januar 2011) Tall fra Nets Norge viser at kortbruken ?kte med 10 prosent i 2010. Totalt ble det gjennomf?rt 1,1 milliarder kortkj?p. Kortomsetningen var p? 435 milliarder kroner hvilket representerer en ?kning p? 8,7 prosent.
I desember ble det gjennomf?rt 110 millioner kortkj?p med en kortomsetning p? 48 milliarder kro-ner. 22. desember var den dagen med flest kortkj?p. Bare denne dagen ble det gjennomf?rt 5,9 millioner kortkj?p. Omsetningen p? betalingskort var rett under 3 milliarder kroner,
– Noe av ?rsaken til den ?kte kortbruken i 2010 skyldes at vi bruker kortene til stadig flere sm?kj?p, sier informasjonssjef i Nets Sigbj?rn Larsen.

I f?lge en unders?kelse som TNS Gallup gjennomf?rte for Nets, sier 52 prosent at de pleier ? beta-le med kort n?r bel?pet er under 50 kroner.
Tall fra Nets viser ogs? at gjennomsnittsbel?pet for kortkj?p gikk ned med 5 kroner til 391 kroner, sammenlignet med 2009.

Mest bankkort
Tall fra Nets viser at det er bankkort og ikke kredittkort som ble benyttet mest i 2010. Total ble det gjennomf?rt 1,05 milliarder kortkj?p med bankkort.

– Dette bekrefter at vi i all hovedsak har brukt penger vi har p? konto, prosentandelen som bruker andre kort har v?rt p? rundt 6 prosent gjennom hele ?ret, sier Larsen. Dermed synes det heller ikke ? v?re grunnlag for den bekymring som noen hadde om at folk skulle ta julehandelen p? krita. For andelen er konstant ogs? gjennom desem-ber.

Kortbruken vil fortsette ? ?ke
Nets tror at det i l?pet av 2011 vil bli gjennomf?rt i overkant av 1,2 milliarder kortkj?p.
I en unders?kelse TNS Gallup gjennomf?rte for Nets h?sten 2010 fremkommer det at hele 7 av 10 kommer til ? bruke kort som betalingsmiddel mer i fremtiden i forhold til andre betalingsm?ter.

I samme unders?kelse fremkommer det at i underkant av 9 av 10 personer foretrekker kort som betalingsmiddel. Samt at 7 av 10 betaler med kort i betalingsterminal oftere enn 5 ganger per uke.

For ytterligere informasjon kontakt:
Sigbj?rn Larsen , informasjonssjef i Nets, tlf 22 89 86 33/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FPSO   #Germany   #Mr Rune Martini   #Sales Director