b?rs

IGE sikrer ytterligere egenkapital

6 millioner kroner i egenkapital ved bruk av selskapets trekkrettighet for ny egenkapital (?Standby Equity Distribution Agreement? – SEDA) IGE Resources har utstedt 53.675.699 nye

6 millioner kroner i egenkapital ved bruk av selskapets trekkrettighet for ny egenkapital (?Standby Equity Distribution Agreement? – SEDA)
IGE Resources har utstedt 53.675.699 nye aksjer til leverand?ren av SEDA-fasiliteten

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy