b?rs

Ikke for enhver pris

30-09-2010 16:30 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,5 prosent i september.

Helse S?r-?st ble enstemmig valgt til vinner av ?Ikke for enhver pris? for 2010. Helseforetaket fikk prisen for sitt arbeid med sine etiske retningslinjer for innkj?p.
?Ikke for enhver pris? tildeles en person eller organisasjon innen offentlig sektor for sitt arbeid med ? fremme etiske aspekter ved innkj?p.
– Helse S?r-?st har utmerket seg ved ? ta et sjumilssteg det siste ?ret, sier Eli Bleie Munkelien, direkt?r for samfunnsansvar i KLP, og en av juryens medlemmer. Juryen har lagt vekt p? at arbeidet har en solid forankring fra ?verste ledelse i helseforetaket og ned til den enkelte med innkj?psansvar.
– Helse S?r-?st har jobbet konkret og m?lrettet med ? stille etiske krav og har startet arbeidet med leverand?rutvikling som virkemiddel i oppf?lgingen, sier Munkelien. Som ogs? fremhever foretakets arbeid for ? spre b?de sine egne retningslinjer p? omr?det til sykehusene innen sitt omr?de, men ogs? forst?elsen for at arbeidet gir effekt i global sammenheng.
– Inspirerende
– Dette var utrolig hyggelig og inspirerende, sier administrerende direkt?r Bente Mikkelsen i Helse S?r-?st RHF. – Som en stor samfunnsakt?r er vi n?dt til ? sette etiske krav p? dagsorden, sier Mikkelsen. Hun peker p? viktigheten av god informasjon og oppl?ring av egne ansatte, men ogs? tydelighet mot leverand?rmarkedet som suksesskriterier for ? lykkes med arbeidet. ? I v?re etiske retningslinjer for innkj?p, som gjelder for alle sykehusene i v?r region, sier vi klart at vi skal v?re p?drivere for etisk handel. N? har vi lagt handling bak ordene gjennom ? gjennomf?re kursing, utarbeide informasjonsmaterielle og skal sette i gang revisjon av leverand?rkjeden. Prisen vi har mottatt er derfor ekstra gledelig, fordi det viser at det vi har gjort er blitt lagt merke til, avslutter Mikkelsen.
Befolkningsunders?kelse
En befolkningsunders?kelse gjennomf?rt av analyseselskapet Perduco for KLP viser at to av tre er ubevisst sin arbeidsgivers krav til leverand?rer.
Stiller din arbeidsgiver krav om milj? og/eller samfunnsansvar til sine leverand?rer, var sp?rsm?let og 63 prosent vet ikke om arbeidsgiver stiller slike krav, mens kun 26 prosent svarer ja p? sp?rsm?let. 11 prosent svarer nei p? sp?rsm?let om arbeidsgiver stiller krav til sine leverand?rer.
Unders?kelsen viser at det er forskjell innen offentlig og privat sektor. Ansatte i privat sektor sier ja oftere enn offentlig ansatte, med henholdsvis 35 prosent og 28 prosent.
For ytterligere informasjon kontakt:
Eli B. Munkelien, Direkt?r for samfunnsansvar i KLP, tlf 91 86 94 86
Ole Jacob Frich, Kommunikasjonsdirekt?r i KLP, tlf 90 91 5523
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 263,9 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy