Hel-

Ikke la arbeidssituasjonen gi deg kaos?konomi

Flere enn f?r jobber mindre enn de ?nsker og antall arbeidsledige ?kte med 10.000 fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2010, viser tall fra SSB.
? Det gir grunn til ? frykte at flere vil f? problemer i privat?konomien, sier administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2.

Ved inngangen til 2011 har Norge til sammen 85 000 arbeidsledige. I tillegg kommer 186 000 personer i midlertidige ansettelser. Det utgj?r 8 prosent av alle ansatte.
? ? v?re i en midlertidig ansettelse kan v?re utfordrende b?de n?r det gjelder planlegging og forutsigbarhet. Blant de midlertidig ansatte finnes et stort antall personer som er kommet i en utfordrende privat?konomisk situasjon fordi inntektsgrunnlaget er redusert. Vi ser regelmessig konsekvensene av at folk ikke raskt nok endrer sitt ?konomiske m?nster i takt med den reelle inntektssituasjonen. Da er det er ikke bare regningsbunken som vokser! Det gj?r bel?pene ogs? n?r
renter og straffegebyrer kommer i tillegg, sier Pettersen.
Ta grep i tide!
? leve i en kaos?konomi er vanskelig. Betalingsanmerkninger kommer relativt raskt og da blir den ?konomiske handlefriheten p? mange m?ter ?delagt.
? Sammen med betalingsanmerkningene kommer problemene med ? f? l?n i ordin?re banker og dermed blir det oftere vanskeligere ? komme seg ut av situasjonen. Derfor er det s? viktig ? ta tak i problemene n?r de oppst?r, forklarer Pettersen.
Flere l?n gir flere betalingsproblemer
En unders?kelse gjennomf?rt av Norfakta for Bank2 viste at de som har flere enn ett l?n i st?rre grad enn de med bare ett l?n har opplevd betalingsproblemer.
? Det bekrefter v?r erfaring. Refinansiering av gjeld slik at flere sm?l?n samles til ett rimeligere l?n, gir gode resultater, forteller Pettersen.
? Mange skulle bare ha kommet tidligere. Det hadde de tjent p?, ikke bare i kroner og ?re. Ved ? ta tak i problemene s? tidlig som mulig kunne mange v?rt spart for store ?konomiske bekymringer over lang tid.
Pettersen understreker at Bank2 ikke er en konkurrent til ordin?re banker, men et supplement til vanlige banktjenester.
? Vi skal ikke v?re kundenes prim?rbank over lang tid. Vi bidrar til ?konomisk friskmelding slik at kunden igjen kan g? inn i en varig relasjon til sin egen bank. Personer med betalingsanmerkninger kan f? l?n i Bank2 hvis de kan vise betalingsevne og ?vilje og stille sikkerhet for l?net. P? den m?ten bidrar vi til ? gj?re motgangen midlertidig, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner. De ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy