Revisjon

Ikke la kulda ?delegge vannr?rene

Etter en lang periode med mildv?r er frosten n? kommet for fullt. Da er det p? h?y tid ? sette i verk tiltak for ? unng? frostskader i hus og hytter. Stadig flere opplever vannskader som f?lge av frostsprengte r?r.
– Vinteren 2012 var mild, ikke minst i forhold til sprengkuldevinteren 2010. Men selv om kulden varierer, ser vi alt i alt en kraftig ?kning i antall vannskader som skyldes frostsprengte r?r, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Bare de siste fem ?rene har KLP Skadeforsikring i alt f?tt meldt inn 262 vannskader som skyldes frost. Disse har f?rt til erstatningsutbetalinger p? 77 millioner kroner.
I en unders?kelse gjennomf?rt av Perduco/Norstat for KLP svarer 75 prosent at de setter p? tilstrekkelig oppvarming til ? unng? frostskader n?r de reiser bort fra boligen i minst tre d?gn.
Derimot har bare 16 prosent av de spurte gjort en vane av ? stenge hovedstoppekranen og ?pne tappekraner n?r de reiser bort i tre d?gn eller mer. Hele 57 prosent gj?r det sjelden eller aldri.
Unders?kelsen viser for ?vrig at folk blir mer p?passelige jo eldre de er, b?de med oppvarming av boligen og ? stenge av hovedstoppekranen.

– Det viser seg at vannskader p? fritidsboliger ofte blir omfattende, fordi skaden ikke oppdages f?r neste gang man kommer til hytta. Vannskaden har da f?tt utvikle seg, og resultatet kan blant annet bli store r?teskader. Hytta eller feriehuset blir kanskje ikke mulig ? bruke p? lang tid, sier Lars Wiig.
Mange av frost- og vannskadene vinterstid kommer som f?lge av streng kulde over et lengre tidsrom. Kulda trekker inn og for?rsaker frostskader p? vannledninger inne i skap, under kj?kkenbenker og i kjellerrom hvor det vanligvis ikke er p?satt like mye varme som i oppholdsrom.

– Det er sv?rt viktig at det st?r p? nok varme i alle rom med vannledninger. Ved mangelfull p?setting av varme, vil vi m?tte vurdere avkorting p? forsikringen ved en vannskade. Det kan derfor medf?re en ?konomisk konsekvens for kunden om det ikke s?rges for tilstrekkelig oppvarming, sier Wiig.

Slik unng?r du frost- og vannskader i hus og hytte:
Steng hovedkranen og tapp vannet fra r?rene n?r du skal v?re borte lenge fra hus eller hytte.
Husk ? ha varme p? i de rommene r?rene g?r, og spesielt der r?rene g?r i yttervegger. Om mulig b?r man ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ?C.
Husk ? lukke alle ventiler og vinduer. F?r du forlater hytta er det lurt ? ?pne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da t?mmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer.
Hell frostv?ske i vannl?s og toalettsk?l, sl? av og t?m eventuell vannpumpe og vannbereder.

Kontaktperson: Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring, tlf 952 89 515
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Similar Posts