DK

Inflationen falder fortsat trods nye afgifter

Nye tal for forbrugerprisindekset viser, at forbrugerpriserne i maj l? 2,1 procent h?jere end i samme m?ned sidste ?r. Dermed forts?tter faldet i inflationen fra

Nye tal for forbrugerprisindekset viser, at forbrugerpriserne i maj l? 2,1 procent h?jere end i samme m?ned sidste ?r. Dermed forts?tter faldet i inflationen fra det h?je niveau p? cirka 2,8 procent i ?rets f?rste kvartal.?
Inflationen har l?nge ligget p? et alt for h?jt niveau i forhold til, hvor i konjunkturforl?bet dansk ?konomi har befundet sig. Konsekvensen heraf har v?ret en udhuling af forbrugernes k?bekraft, og de har i samme periode m?ttet acceptere meget lave l?nstigninger. Dette har begr?nset privatforbruget, som gennem l?ngere tid har ligget underdrejet?, siger chef?konom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Inflation vigtig for privatforbrug og nationalregnskab
De forel?bige nationalregnskabstal for 1. kvartal 2012 viste, at dansk ?konomi akkurat var i fremgang med en realv?kst p? 0,3 procent. Privatforbruget bidrog her med en beskeden stigning p? 0,6 procent i forhold til 1. kvartal 2011.

?Skal der for alvor gang i v?kst og besk?ftigelse, er det n?dvendigt, at privatforbruget retter sig op i 2012. P? denne baggrund er det ganske positivt, at inflationen for anden m?ned i tr?k er faldende. Dermed udhules forbrugernes k?bekraft ikke helt s? voldsomt som tidligere,? siger Bo Sandberg.

Dansk Erhverv peger p?, at den faldende inflation skal fastholdes i flere m?neder, f?r forbrugerne for alvor t?r disponere derefter, og Danmark dermed kan f? samfunds?konomisk gavn deraf.

Dansk Erhverv med l?ftet pegefinger
Det fremg?r sort p? hvidt af dagens tal fra Danmarks Statistik, at det i l?bet af det seneste ?r is?r er prisen p? tobak, cigaretter, vin og ?l, der er steget ? med hele 8,6 procent. Prisen p? f?devarer og ikke-alkoholiske drikkevarer steg ogs? kraftigt med 4,0 procent, hvilket blandt andet skyldes fedtafgiften og h?vet sodavandsafgift.

A to już wiesz?  16 nye virksomheder p? Firmatjek

?Danmark har selvvalgt indenfor godt et halvt ?r indf?rt fedtafgift i oktober, en r?kke afgifter p? gr?nsehandelsf?lsomme varer i januar og senest er stigningen i tobaksafgifter, der er tr?dt i kraft 1. april. Dette har isoleret set h?vet inflationen med mindst et halv procent-point siden oktober. Dette er modproduktivt for v?ksten og f?rer til ?get gr?nsehandel, hvilket jo ikke gavner folkesundheden. Politikerne b?r derfor i forbindelse med skattereformen holde sig langt fra afgiftsknappen,? siger Bo Sandberg.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy