Informasjon fra selskapet knyttet til b?rspause i aksjen

men gir dessverre opplysninger om ett konkret m?te med et ledende legemiddelselskap. Vi har n? instruert v?r r?dgiver om ikke ? benytte den aktuelle type presentasjonsverkt?y i sitt arbeid for DiaGenic.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen

Authors
Top