del?rsrapporter

Informasjon om ordin?r generalforsamling

Bedriftsforsamlingen i Tide ASA har i m?te den 7.
april 2010 gjort vedtak om ? foresl? utbetaling av
utbytte til aksjon?rene for 2009 med kr. 3,- pr.
aksje, med forbehold om at generalforsamlingen vedtar
?rsregnskap, ?rsberetning og forslag til utbytte
for 2009. I s? fall vil “ex date”, “record date” og
utbetalingsdato bli henholdsvis 29. april, 4. mai,
11. mai 2010.

Source: Millistream

Similar Posts