Finans

INFRA – Infratek endrer konsernstruktur fra 2010

07-01-2010 09:56 Infratek ASA For bedre ? tydeliggj?re Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike typer kritisk infrastruktur, og spesielt det sentrale kraftnettet i Norden, organiserer Infratek infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsomr?der: Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur.

For bedre ? tydeliggj?re Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike
typer kritisk infrastruktur, og spesielt det sentrale kraftnettet i Norden,
organiserer Infratek infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsomr?der:
Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur.

Forretningsomr?det Sentral Infrastruktur vil rette seg mot det sentrale
transmisjonsnettet for kraftoverf?ring i Norden. Dette forretningsomr?det vil
blant annet omfatte alle produkter og tjenester innen transformatorstasjoner,
kraftkabler og kraftlinjer for h?yere spenning.

Forretningsomr?det Lokal Infrastruktur vil omfatte produktomr?dene
distribusjons-/lokalnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og
lokal transport (bane).

Forretningsomr?det Sentral Infrastruktur vil best? av omlag 400 ansatte og Lokal
Infrastruktur omlag 1250 ansatte.

Forretningsomr?det Sikkerhet videref?res som det er i dag.

Lars Bangen, tidligere konserndirekt?r for forretningsomr?det Infrastruktur
Vest, blir konserndirekt?r for forretningsomr?det Lokal Infrastruktur. Samtidig
er Bangen konstituert som leder av forretningsomr?det Sentral Infrastruktur.

Arbeidet med ? rekruttere ny konserndirekt?r for foretningsomr?det Sentral
Infrastruktur vil starte omg?ende.

Vennligst se vedlagte dokument for nytt organisasjonskart for Infratek.

Infratek ASA

Oslo, 7. januar 2010

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bj?rn Frogner, konsernsjef: +47 913 79 505 eller [email protected]

Om Infratek ASA:
Infratek er en ledende nordisk totalleverand?r av tjenester innen bygging,
drifting og sikring av kritisk infrastruktur, f?rst og fremst energib?rere,
telekom og h?ysikkerhet. Konsernet har 2 000 ansatte. For ytterligere
informasjon, se http://www.infratek.no”>www.infratek.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy