Finans

Ingen rente?kning fra DnB NOR i ?r

DnB NOR har besluttet at kundene deres ikke f?r ?kt l?nerente i ?r, men Norges st?rste finanskonsern kan ikke utelukke at renteniv?et justeres p? ny?ret.

Etter at Norges Bank vedtok ? heve styringsrenten den 16. desember, har DnB NOR fulgt utviklingen i markedet n?ye. S? langt har det v?rt forsiktige utslag i pengemarkedsrentene, men andre forhold tilsier at rentene skal opp p? sikt. F?r nytt?r f?r imidlertid ikke konsernets 2,3 millioner kunder endrede rentevilk?r.

– Vi har besluttet at det ikke blir noen endringer i kundenes renter p? denne siden av nytt?r. Vi vil imidlertid fortsette ? f?lge med p? hvordan markedet utvikler seg, og vi kan ikke se bort fra at vi blir n?dt til ? justere rentene senere i vinter, sier informasjonsdirekt?r Thomas Midteide i DnB NOR.
Det er flere forhold som p?virker norske bankkunders renter fremover. F?rst og fremst innl?nskostnadene banken har, men ogs? konkurransesituasjonen i det norske markedet.
– V?re kunder har hatt landets beste l?nerente 12 m?neder p? rad. Det er viktig for oss at de ogs? videre skal ha et konkurransedyktig tilbud p? b?de l?n og innskudd. Det er fortsatt ingen automatikk i at DnB NOR setter opp rentene selv om styringsrenten ?kes, sier Midteide.
I motsetning til flere av de konkurrerende bankene satte ikke DnB NOR opp rentene etter Norges Banks rentem?te i oktober.

————-
Pressekontakt:
Informasjonsdirekt?r Thomas Midteide, 962 32 017
[email protected]

Similar Posts