Finans

INM – Meldepliktig handelInmeta ASA har den 4.januar

Kj?pt 26.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris lik kr. 4,53 pr. aksje.

Etter denne transaksjonen har Inmeta-konsernet totalt 3.131.353 aksjer, tilsvarende 4,81 %.

Transaksjonen er gjennomf?rt i henhold til fullmakt gitt p? ordin?r generalforsamling den 7. mai 2009.

For ytterligere informasjon, kontakt;
Christian Martinsen (Finansdirekt?r)
tlf.: +47 23 00 67 00 eller +47 928 26355

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1370134]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts