b?rs

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R

Styret i DiaGenic ASA (?Selskapet?) innkaller med dette til ekstraordin?r generalforsamling.
Tid: 29. oktober 2010 kl. 10.00
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo
Til behandling foreligger:
?pning av m?tet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere
Valg av m?teleder og en person til ? medundertegne protokollen
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Kapitalforh?yelse ved nytegning av aksjer (rettet emisjon)
Kapitalforh?yelse ved nytegning av aksjer (reparasjonsemisjon)
Fullstendig innkalling til den ekstraordin?re generalforsamlingen f?lger vedlagt og sendes per post til selskapets aksjeeiere.
Aksjeeiere som ikke selv har anledning til ? delta p? generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til ? stemme for deres aksjer ved ? benytte fullmaktsskjema vedlagt innkallingen. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til [email protected], telefaks +47 23 24 89 59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.
I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ?nsker ? delta p? generalforsamlingen, m? varsle Selskapet om sin deltakelse ved ? benytte p?meldingsskjema vedlagt innkallingen. Utfylt p?meldingsskjema m? v?re mottatt av Selskapet innen 27. oktober 2010.
Informasjon vedr?rende den ekstraordin?re generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig p? Selskapets nettside www.diagenic.com.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt Henrik Lund, styreleder, p? mobil +47 909 71 219
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

A to już wiesz?  Northern Logistic Property ASA - Resultat for tredje kvartal 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy