b?rs

Innkalling til Ekstraordin?r Generalforsamling i Badger Explorer ASA

Yaras gj?dselfabrikk i Ambes, Frankrike ble stanset for planlagt omfattende
vedlikehold i september, med forventet oppstart i desember. Arbeidet har vist
seg ? v?re mer omfattende enn opprinnelig forutsett. Fabrikken forventes n? ?
v?re tilbake i full drift sent i f?rste kvartal 2011.

Yaras fabrikk i Ambes har en ?rlig produksjonskapasitet p? 500.000 tonn
ammoniumnitratgj?dsel basert p? importert ammoniakk.

Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 339 832
[email protected]

Asle Skredderberget, Media Relations
Mobil (+47) 41 44 36 10
[email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi,
naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder
og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel,
hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r
industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer
luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 7.600 ansatte representerer
betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende
akt?ren innen sin bransje.
http://www.yara.com”>www.yara.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy